Dotacje Feniks

Program FEnIKS oferuje dofinansowanie na obniżenie emisyjności gospodarki, budowę efektywnego systemu transportowego, poprawę bezpieczeństwa transportu, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, a także wzmocnienie roli kultury. Dzięki niemu możliwe jest wsparcie działań mających na celu zrównoważony rozwój kraju. W poniższym tekście znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat FEnIKS – poznasz dotacje, cele, formy wsparcia, typ beneficjenta oraz budżet przeznaczony na realizację programu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i skorzystania z pomocy w uzyskiwaniu dotacji, którą oferuje firma Strategor.

O programie FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, znany jako FEnIKS, to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Do głównych celów programu FEnIKS zaliczamy:

redukcję emisji zanieczyszczeń w gospodarce, promocję przemiany w kierunku ekologicznej gospodarki opartej na zasadach obiegu zamkniętego, budowa efektywnego systemu komunikacyjnego z naciskiem na ochronę środowiska naturalnego, finalizację budowy kluczowych odcinków sieci transportowej TEN-T do 2030 roku, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie.

Program FEnIKS to zatem działania w zakresie polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej Polski. Mają one wspierać efektywność energetyczną, redukcję emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, rozwój inteligentnych sieci gazowych, działania dotyczące gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych, inwestycje w energię odnawialną, adaptację do zmian klimatu (susze, powodzie), wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów.

Budżet projektu wynosi prawie 29,3 mld EUR.

Priorytety w ramach FEnIKS

Współczesne wyzwania, przed którymi stoi Polska, wymagają skoncentrowanego podejścia i skutecznych działań w wielu kluczowych sektorach. Aby im sprostać, został ustanowiony program FEnIKS, który wprowadza priorytety, skupiające się na tworzeniu zrównoważonej przyszłości, zakładającej wprowadzenie innowacji, ochronę środowiska, rozwój infrastruktury i kultury oraz zdrowie publiczne. Poniżej znajduje się przegląd tych priorytetów.

1. Priorytet I – wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

 - Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dostęp do wody i zrównoważona gospodarka wodna.

- Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

2. Priorytet II – wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

- Poprawa wydajności energetycznej i ograniczenie emisji szkodliwych gazów.

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zgodnie z regulacjami dyrektywy (UE) 2018/2001.

- Adaptacja do konsekwencji zmian klimatycznych oraz działania na rzecz minimalizacji skutków katastrof naturalnych.

- Zapewnienie dostępu do czystej wody i promowanie odpowiedzialnej gospodarki wodnej.

3. Priorytet III – transport miejski

Zmiany mobilności miejskiej w kierunku gospodarki nieemisyjnej.

4. Priorytet IV – wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

- Rozwój TEN-T.

- Zmiany w obrębie mobilności transgranicznej.

5. Priorytet V – wsparcie sektora transportu z EFRR

- Rozwój TEN-T.

- Zmiany w obrębie mobilności transgranicznej.

6. Priorytet VI – zdrowie

- Wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej.

- Wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

7.  Priorytet VII – kultura

- Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

8. Priorytet VIII – pomoc techniczna

- Przygotowanie i kontrola działań w ramach programu.

- Zbieranie i analiza danych.

Typy beneficjentów i formy wsparcia

Program FEnIKS oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, właścicieli budynków mieszkalnych, dostawców usług energetycznych, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. Formy wsparcia są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów. W zależności od charakteru projektu i specyfiki działalności, podmioty mogą skorzystać z:

- dotacji,

- instrumentów finansowych,

- instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

FEnIKS dofinansowanie – harmonogram

Harmonogram naborów w ramach programu FEnIKS jest zróżnicowany i dostosowany do poszczególnych działań. Beneficjenci muszą być zatem świadomi, że terminy naborów wniosków mogą się różnić w zależności od konkretnego priorytetu czy działania, które planują realizować. Aby uniknąć nieporozumień, warto upewnić się co do dokładnych dat oraz wymagań związanych z naborami. Regularne monitorowanie terminów i dokładne zaplanowanie procesu składania wniosków pozwoli na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie i realizację zamierzonych projektów.

Strategor – uzyskaj dotacje unijne FEnIKS

Program FEnIKS to kluczowa inicjatywa, która otwiera przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i jednostkom samorządu terytorialnego szerokie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację ważnych projektów z zakresu energetyki, środowiska, transportu, zdrowia, kultury i wielu innych. Dzięki temu programowi Polska ma szansę na zrównoważony rozwój, poprawę jakości życia obywateli oraz wzmocnienie konkurencyjności gospodarki. Jednak proces pozyskiwania funduszy unijnych może być skomplikowany i wymaga dokładnej wiedzy na temat procedur, kryteriów i terminów. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jako ekspert w dziedzinie dotacji unijnych, oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu – od przygotowania wniosku, przez monitorowanie realizacji projektu, aż po rozliczenie środków. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy ekspertów Strategor i zwiększ swoje szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach programu FEnIKS.

Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

Uczciwość i transparentność

Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

Sprofilowanie projektu

Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

Kompleksowa usługa

Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

Partnerskie podejście

Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

Doświadczenie

W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

Skuteczność

Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

Zrealizuj z nami swój cel

Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

Proces współpracy

Ustalenie strategii pozyskania dotacji

Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

Rozliczenie projektu

Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

Efekty naszego sukcesu

Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Elektrownia Biogazowa Cychry

Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Destylacje Polskie Sp. z o.o.

Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

Badania i rozwój
KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

Produkcja i nowe technologie
Notto Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

Tak.

Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

Czym są dotacje na fotowoltaikę?

Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy