Monitoring na etapie oceny formalnej i merytorycznej

Cel usługi

Złożenie dokumentów aplikacyjnych to dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania dofinansowania. Procedura oceny wniosków zakłada najczęściej kilka etapów weryfikacji jakości projektu. W pierwszej kolejności sprawdzana jest poprawność formalna, czyli przede wszystkim kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu pod wybrany program, kompletność i właściwe uzupełnienie dokumentacji.

Drugi etap to najczęściej ocena merytoryczna, której celem jest wybranie najlepszych projektów.

Jeśli pojawiają się wątpliwości odnośnie weryfikowanych dokumentów, instytucje oceniające zwracają się do wnioskodawców z prośbą o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku. W tym momencie niezwykle ważna jest czujność i szybkość w działaniu ponieważ na przygotowanie „poprawek” mamy zazwyczaj tylko około 5 do 7 dni roboczych.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w przeprowadzaniu projektów przez procedurę oceny, wiemy, jakie uwagi do dokumentacji najczęściej się pojawiają oraz jak reagować na otrzymane prośby o uzupełnienie wniosku. Dzięki naszej asyście Klienci mają pewność, że nie przeoczą terminu na uzupełnienie wniosku, a ilość uzupełnień będzie ograniczona do minimum.

Do kogo kierowana jest usługa?

Monitoring na etapie oceny dokumentacji stanowi nieodłączny element świadczonej przez nas usługi przygotowania wniosku o dofinansowanie. Z monitoringu mogą skorzystać również Klienci, którzy złożyli wniosek we własnym zakresie lub przy pomocy innego doradcy.

Kiedy nawiązać współpracę?

Monitoring w trakcie procesu oceny jest najskuteczniejszy, jeśli wniosek o dofinansowanie tworzony jest przez naszą firmę. W takiej sytuacji znamy bowiem dokładną zawartość dokumentacji i wiemy, jakich uwag ze strony urzędu możemy się spodziewać. Dlatego najlepiej zgłosić się do nas na etapie planowania inwestycji, jeszcze przed złożeniem dokumentacji.

Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy również w sytuacji, gdy Klient złożył już (opracowaną wcześniej we własnym zakresie lub przez inny podmiot) dokumentację i rozpoczęła się procedura oceny, ale Klient potrzebuje wsparcia w zakresie przygotowania uzupełnień do wniosku.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się