Pozyskiwanie dotacji: wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Cel usługi

Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Wnioski uzupełnione muszą być o załączniki, których rodzaj i ilość zależy od charakteru przedsięwzięcia oraz od wymogów obowiązujących w wybranym programie.

Pozyskiwanie dotacji przez naszą firmę to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, aby umożliwić Państwu zdobycie funduszy na realizację planowanej inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesach w zdobywaniu środków z funduszy europejskich dla naszych Klientów, przygotowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Rozpoczynając pisanie projektów, nakreślamy harmonogram prac, a następnie pilnujemy wszelkich szczegółów, by finalna dokumentacja dała Państwu efekt w postaci dotacji. Wniosek o dofinansowanie to dokument, w którym opisujemy inwestycję oraz uwzględniamy aspekty stricte związane z politykami UE, jednak w procesie ubiegania się o dotację najczęściej konieczne jest także opracowanie biznes planu lub studium wykonalności, czy też nawiązanie współpracy z rzecznikiem patentowym bądź innymi specjalistami.

Pozyskiwanie dotacji przez firmę STRATEGOR to również doradztwo przy wyborze banku kredytującego inwestycję. Współpracując z różnymi instytucjami finansowymi jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom bank, który w najpewniejszym stopniu zdecyduje się sprawnie i na dogodnych warunkach współfinansować inwestycję. Oprócz znajomości podejścia instytucji finansowych do konkretnej branży/typu inwestycji, służymy również kontaktami z konkretnymi doradcami, którzy działają szybko i skutecznie – jak wiadomo, w biznesie najważniejsi są ludzie. Dzięki wieloletniej obecności na rynku jesteśmy w stanie polecać naszym Klientom osoby, które sprawdziły się w dotychczasowych przedsięwzięciach.

W przypadku realizacji inwestycji obejmujących prace budowlane oraz przy inwestycjach w Odnawialne Źródła Energii konieczne jest także uzyskanie dokumentacji środowiskowej. Aby wspomóc naszych Klientów w skompletowaniu tych dokumentów, wskazujemy na działania konieczne do podjęcia w celu przejścia tej procedury i kojarzymy ich z wiarygodnymi partnerami w zakresie opracowania Raportów Oddziaływania na Środowisko oraz Audytów Energetycznych.

Do kogo kierowana jest usługa?

Pozyskiwanie dotacji poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami to usługa, która kierowana jest do wszystkich Klientów planujących inwestycje, bez względu na branżę czy charakter inwestycji. Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno projekty tzw. „twarde” związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, budową infrastruktury oraz „miękkie” - związane ze szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich.

Kiedy nawiązać współpracę?

Etap tworzenia dokumentacji można rozpocząć w momencie, gdy Klient zidentyfikował już swoje potrzeby inwestycyjne i dopasowano do nich odpowiedni program, z którego można pozyskać dofinansowanie. Przed rozpoczęciem pisania projektu przydatne może się więc okazać skorzystanie z usługi Audyt unijny. Pisanie wniosku aplikacyjnego należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem – z reguły jest to okres ok. miesiąca przed określonym terminem składania dokumentacji. Ze względu na liczne zmiany w zasadach konkursów – publikowane niekiedy na krótko przed zakończeniem naboru, nie jest wskazane, aby wniosek o dofinansowanie powstawał dużo wcześniej niż wymaga tego instytucja oceniająca.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy