Wprowadzanie zmian w realizowanym projekcie

Cel usługi

Zdarza się, że w trakcie realizacji projektu pojawiają się sytuacje niezależne od Beneficjenta bądź zmiany jego planów, powodują konieczność wprowadzenia korekt w projekcie. W biznesie jest to naturalne, jednak w przypadku korzystania z dofinansowania Beneficjent nie zawsze znajduje zrozumienie u Instytucji Wdrażającej czy Pośredniczącej. Zdarza się, że niechęć do zmian wynika nie tyle z obowiązujących przepisów prawa, co z braku chęci współpracy ze strony Urzędu. Znając procedury oraz potrafiąc analizować zapisy umów o dofinansowanie projektu, możemy pomóc w przeforsowaniu koniecznych z Państwa punktu widzenia zmian i korekt. O części odstępstw należy Urząd jedynie poinformować w odpowiedni sposób – nie musimy czekać na zgodę. Inne zmiany wymagają uzasadnienia – przy odpowiedniej argumentacji niekiedy Urząd niemal musi wyrazić aprobatę, w części tematów należy o zgodę poprosić bez gwarancji sukcesu. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że większość zmian realizowanych w dobrej wierze udaje się wprowadzić. Należy umiejętnie rozmawiać z Instytucjami, używając merytorycznych argumentów, popartych aktami prawnymi, w szczególności zapisami umowy o dofinansowanie. Nasze doświadczenie gwarantuje Państwu maksymalizację szans na sukces, nawet w trudnych kwestiach.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) muszą wprowadzić w nim zmiany i potrzebują fachowego doradztwa w tym zakresie.

Kiedy nawiązać współpracę?

Niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian. Najlepiej, jeśli wszystkie potencjalne modyfikacje konsultowane są jeszcze przed realizacją poszczególnych działań w projekcie.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy