Reprezentowanie Klienta przed instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną

Cel usługi

W procesie ubiegania się o dofinansowanie bardzo ważna jest znajomość procedur obowiązujących w zakresie kontaktów z instytucjami oceniającymi projekty. Dlatego też reprezentujemy naszych Klientów przez urzędami, odpowiadając na zapytania i doprecyzowując informacje. Staramy się odciążyć Klienta od pracy operacyjnej nad projektem. Wiemy z kim należy kontaktować się w określonych sprawach i jakie wymogi musi spełniać korespondencja kierowana do instytucji i dzięki temu Klient ma pewność, że projekt jest prawidłowo prowadzony od strony formalnej.

Do kogo kierowana jest usługa?

Reprezentowanie przed instytucją oceniającą to usługa towarzysząca przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, kierowana jest więc do wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania.

Kiedy nawiązać współpracę?

Z naszymi doradcami najlepiej spotkać się w momencie planowania inwestycji i poszukiwania źródła dotacji.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się