Studium wykonalności

Cel usługi

Studium wykonalności jest dokumentem, który oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera jeszcze analizę wykonalności technicznej. Zazwyczaj jest dokumentem obszerniejszym od biznesplanu. Studium wykonalności jest niezbędne dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule Project finance oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego.

Opracowanie ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym studium wykonalności obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo - ekonomiczne oraz środowiskowe.

W przypadku pozyskiwania pomocy finansowej ze środków unijnych, tworzone dokumenty mogą być elementem kompleksowej dokumentacji przygotowywanej dla Państwa przez naszą firmę, jak również stanowić załącznik do wniosku opracowywanego we własnym zakresie.

Oferujemy:

 • opracowanie studium przedinwestycyjnego (Pre-FeasibilityStudy);
  • opracowanie studium wykonalności projektu (FeasiblityStudy), którego celem jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia lub dla innych celów.

   Przykładowy zakres opracowywanego przez nas studium wykonalności:

   1. Informacja o wnioskodawcy.
    1. Przedmiot studium wykonalności.
     1. Opis projektu.
      1. Opis istniejącego systemu.
       1. Analiza popytu.
        1. Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora.
         1. Analiza opcji technicznych.
          1. Analiza oddziaływania na środowisko.
           1. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu.
            1. Analiza finansowo-ekonomiczna.
             1. Analiza ryzyka i wrażliwości.

              Do kogo kierowana jest usługa?

              Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach inwestycje, w szczególności tych, którzy będą potrzebowali zewnętrznego finansowania, takiego jak: dotacje, kredyt, itp.

              Kiedy nawiązać współpracę?

              Przygotowanie studium wykonalności zajmuje nam - w zależności od stopnia złożoności - od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Część danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. musimy uzyskać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca.

              Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

              Skontaktuj się

              Nasi Partnerzy