Plany restrukturyzacyjne, prywatyzacje, przekształcenia własnościowe

Cel usługi

Aby skutecznie przeprowadzić firmę przez proces restrukturyzacji lub prywatyzacji lub dokonać przekształceń własnościowych, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej strategii tego przedsięwzięcia, dzięki którejmożliwa będzie realizacja poszczególnych działań zgodnie z gruntownie przemyślanymi i zaplanowanymi wcześniej założeniami.

Nasi konsultanci przygotują dla Państwa efektywne programy restrukturyzacji i skuteczne strategie prywatyzacji. Zakres planu restrukturyzacji jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb Klienta. Proces restrukturyzacji może obejmować całe przedsiębiorstwo bądź tylko wybrane jego części – np. restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, czy restrukturyzacja finansowa.

Podstawowe elementy tworzonych przez nas programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa

 1. Główne wyznaczniki strategii przedsiębiorstwa
  • misja, wizja, cele strategiczne.
 2. Najważniejsze cele i charakter restrukturyzacji
  • restrukturyzacja naprawcza vs. restrukturyzacja rozwojowa;
  • priorytety – obszary koncentracji środków i działań.
 3. Zalecenia i rekomendacje restrukturyzacyjne oraz metody i środki realizacji
  • działalność operacyjna;
  • system organizacji i zarządzania;
  • zasoby przedsiębiorstwa;
  • finanse;
  • struktura własnościowa.

W zakres usług wchodzi również:

 • zidentyfikowanie alternatywnych źródeł pozyskania kapitału;
  • opracowanie memorandum informacyjnego i modeli finansowych;
   • opracowanie wyceny sprzedaży aktywów lub wyceny firmy na potrzeby konwersji długu na akcje.

    Do kogo kierowana jest usługa

    Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które stoją przed wyzwaniem restrukturyzacji swojej działalności oraz do przedsiębiorców chcących sprzedać firmę, celem zdyskontowania wcześniej prowadzonej działalności biznesowej.

    Kiedy nawiązać współpracę

    Przygotowanie planu restrukturyzacjiprywatyzacji zajmuje nam w zależności od stopnia złożoności od 3 do 5 tygodni, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Cześć danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. np. musimy uzyskać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca.

    Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

    Skontaktuj się

    Nasi Partnerzy