Audyt unijny

Audyt unijny to usługa mająca na celu pomóc w znalezieniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych w oparciu o fundusze unijne. Audyt ten polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedsięwzięcia oraz określeniu jego zgodności z wymaganiami stawianymi przez instytucje unijne oraz krajowe.

Audyt możliwości uzyskania dotacji unijnych składa się z kilku etapów. Na początku nasi doradcy przeprowadzają wstępną ocenę projektu pod kątem jego zgodności z wymaganiami unijnymi i szans na uzyskanie finansowania. Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku tej oceny, przystępują do analizy projektu i określenia jego kompletności, poprawności i wiarygodności. W ramach tej analizy dokonują m.in. oceny ryzyka projektu, jego celowości i zgodności z potrzebami rynku oraz zapotrzebowaniem na daną usługę lub produkt. Kolejnym krokiem jest określenie źródeł finansowania projektu, co oznacza identyfikację programów unijnych, które najbardziej odpowiadają profilowi przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych. Doradcy zajmują się także analizą warunków i procedur naboru do danego programu oraz udzielają wsparcia w procesie aplikacyjnym.

Korzyści z korzystania z usługi audytu możliwości uzyskania dotacji unijnych są liczne. Po pierwsze, doradcy pomagają w znalezieniu źródeł finansowania, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą uniknąć konieczności szukania innych źródeł finansowania, takich jak pożyczki czy kredyty. Po drugie, proces aplikacyjny jest skomplikowany i wymaga wiedzy z wielu dziedzin, co może być trudne dla przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w tym zakresie.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy