Memoranda informacyjne

Cel usługi

Memorandum informacyjne jest dokumentem, który zawiera informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. Przedstawia on spółkę, która stara się o uzyskanie finansowania przez emisję papierów wartościowych lub której akcje (udziały) są przedmiotem oferty sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli.

Przedsiębiorstwa planujące emisję obligacji korporacyjnych poprzez ofertę publiczną, zobowiązane są do sporządzenia memorandum informacyjnego, które musi zostać zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego a następnie udostępnione do publicznej wiadomości. Niepubliczna oferta obligacji korporacyjnych nie nakłada tego obowiązku, jednak dobra praktyka wskazuje, iż pierwsze tego typu działanie nierozłącznie wiąże się z opracowaniem memorandum, którego rzetelne przygotowanie stanowi gwarancję powodzenia emisji.

Dokument zawiera informacje o działalności i planach firmy, szczególnie: o warunkach wewnętrznych (finansowych, kapitałowych, organizacyjnych), zewnętrznych (otoczenia rynkowego i konkurencyjnego), szansach i ryzykach związanych z przedsięwzięciem oraz perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa.

Nasi konsultanci przygotują dla Państwa dokument w sposób syntetyczny i gwarantujący jak najlepsze zrozumienie Państwa planów i pomysłów przez potencjalnych inwestorów.

Do kogo kierowana jest usługa?

Do wszystkich przedsiębiorców planujących wejście na rynek New Connect lub do podmiotów planujących rozwój poprzez regulowany rynek pozagiełdowy.

Kiedy nawiązać współpracę?

Z naszymi specjalistami najlepiej skontaktować się w momencie, gdy staracie się Państwo o wsparcie kapitałowe i potrzebujecie dokumentu, który w profesjonalny i kompleksowy sposób przedstawi złożenia Państwa przedsięwzięcia.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy