Analizy struktur organizacyjnych oraz procesów

Cel usługi

Analizy struktur są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw, działających w zmiennym otoczeniu. Pomagają dostosować zarządzanie do zmian prawnych, personalnych czy produkcyjnych. Zmiany organizacyjne mogą dotyczyć rożnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy czym rzadko jest to jeden wyodrębniony obszar - wprowadzanie zmian to proces kompleksowy obejmujący najczęściej wiele powiązanych ze sobą aspektów działalności firmy.

Analizy struktur organizacyjnych i procesów obejmują następujące elementy:

 • określenie podziału na piony funkcjonalne;
  • analiza metod zarządzania w organizacji;
   • opracowanie zmian struktury organizacyjnej;
    • wdrażanie zmian i struktur organizacyjnych;
     • dopasowanie modeli strukturalnych do specyfiki organizacji i wymogów rynku;
      • analiza istniejącego obiegu dokumentów i informacji;
       • analiza systemów wynagrodzeń w porównaniu do dostępnych rozwiązań rynkowych (benchmarking);
        • stanowiskowa karta pracy.

         W dokumencie wynikowym analizy, każdy proces jest opisany według kolejnych kroków w ramach przebiegu procesu oraz specyfikacji wymaganych informacji (takich jak wykonawcy procesów, wykorzystywane dane i dokumenty wejściowe, przetwarzanie danych i dokumentów, wygenerowane dane i dokumenty wyjściowe, powiązania i relacje z innymi procesami).

         Na życzenie Klienta zidentyfikowane i opisane procesy mogą być poddane ocenie pod kątem ich zasadności i efektywności. Ocena zawierać może postulowane zmiany, które powinny zoptymalizować ich przebieg w ramach umiejscowienia procesu w strukturze organizacyjnej firmy, obowiązków uczestników i właścicieli procesów oraz sposobu realizacji procesu.

         Do kogo kierowana jest usługa?

         Do podmiotów, w których wnętrzu lub otoczeniu pojawiają się zmiany, a także do podmiotów, które dostrzegły błędy w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.

         Kiedy nawiązać współpracę?

         Z naszymi doradcami najlepiej rozpocząć współpracę przy planowaniu zmian organizacyjnych – analiza umożliwi dokonanie efektywnych zmian, które przyniosą pozytywne efekty w długookresowej polityce Klienta.

         Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

         Skontaktuj się

         Nasi Partnerzy