Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Cel usługi

Usługa doradcza obejmuje opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym: tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, wydłużanie życia produktu, ekoprojektowanie, przekształcenia produktu w usługę lub usługi, tworzenie platform współdzielenia, symbioza przemysłowa, odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Nasz zespół pomaga firmom zrozumieć ich cele biznesowe i opracować strategie zrównoważonego rozwoju. Dzięki projektom obejmującym wdrażanie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn oraz urządzeń, pomagamy realizować wizje w sposób efektywny i zrównoważony. Śledzimy trendy i czynniki, które wpływają na decyzje dotyczące zmian w prowadzonej działalności. Nasze doświadczenie w opracowywaniu strategii związanych z GOZ pomaga firmom zdefiniować cele i wizję działalności w tym kontekście oraz osiągnąć pożądane efekty transformacji.

Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od analizy sytuacji rynkowej i konkurencyjnej, poprzez ocenę ryzyka i szacowanie kosztów inwestycji, aż po przygotowanie planów finansowych i strategii długoterminowych. Nasze metody obejmują analizę SWOT, weryfikacje wymogów środowiskowych, ocenę innowacyjności projektu, analizę przepływów pieniężnych, analizę ryzyka inwestycyjnego, modelowanie finansowe i ocenę efektywności inwestycji.

Dzięki bogatemu portfelowi klientów z różnych branż, jesteśmy w stanie łączyć firmy w celu tworzenia symbiozy przemysłowej. To umożliwia wykorzystanie zasobów jednej firmy jako zasobów dla innej, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

W obecnych warunkach prawno-gospodarczych, inwestycje środowiskowe są kluczowym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. Nasza pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opiera się na rzetelnych analizach i prognozach, co minimalizuje ryzyko i zwiększa szanse na sukces.

Do kogo kierowana jest usługa?

Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnego doradztwa, skontaktuj się z nami. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, które pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe i zwiększyć wartość Twojego przedsiębiorstwa. Razem możemy stworzyć przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.

Dofinansowanie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego jest dostępne dla firm z całej Polski.

Nasi doświadczeni doradcy są gotowi, aby Cię wesprzeć na etapie identyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Oferujemy profesjonalny audyt działalności Twojej firmy, mający na celu precyzyjne określenie zakresu inwestycji potrzebnych do wsparcia kluczowych obszarów.

Kiedy nawiązać współpracę?

Starania o wsparcie finansowe w ramach konkursów dotyczących Obiegu Zamkniętego (GOZ) często odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na stworzeniu przez wyspecjalizowany podmiot modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na założeniach GOZ. To istotne, gdyż firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie nawet 100% kosztów netto usługi w tym zakresie. Drugi etap to wdrożenie opracowanego modelu biznesowego, skupiające się głównie na inwestycjach, takich jak zakup bardziej ekologicznych maszyn i urządzeń. Warto zaznaczyć, że wnioskowanie o wsparcie w fazie wdrożenia często jest dostępne wyłącznie dla przedsiębiorstw, które skutecznie ukończyły pierwszy etap. Opracowanie modelu biznesowego transformacji GOZ jest zatem kluczowym warunkiem, jeśli chodzi o możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje.

Zachęcamy do kontaktu dziś, byśmy mogli w pełni zrozumieć potrzeby Twojej firmy i zaproponować spersonalizowane rozwiązania, dostosowane do specyfiki Państwa biznesu.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy