Fotowoltaika

Skuteczna pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Fotowoltaika w Polsce może spodziewać się rosnących możliwości rozwoju, dzięki planowanemu przez Ministerstwo Energii systemowi korzystnych dopłat do produkcji energii elektrycznej ze słońca, oraz ułatwień i preferencji dla producentów zielonej energii. W odpowiedzi na obiecujące perspektywy rynku fotowoltaicznego w Polsce firma STRATEGOR prezentuje autorską analizę opłacalności inwestycji w energetykę słoneczną przy zastosowaniu zaawansowanego modelu finansowego, który uwzględnia specyfikę polskiego rynku w zakresie obowiązujących regulacji i zasad eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Model finansowy służący do sporządzania analiz opłacalności inwestycji jaką jest farma fotowoltaiczna powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zdobytych przez firmę podczas pozyskiwania dotacji dla szerokiego grona klientów na inwestycje z zakresu OZE. Jesteśmy przekonani, że nasz model finansowy to doskonałe rozwiązanie dla tworzącego się w Polsce rynku fotowoltaicznego, które działającym na nim firmom zapewni szybką ocenę opłacalności planowanych przedsięwzięć i usprawni cały proces inwestycyjny. Nasz model uwzględnia wszystkie najważniejsze czynniki mające wpływ na opłacalność farm fotowoltaicznych, co pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości projektów.

W ramach naszej oferty:

 • przeanalizujemy opłacalność inwestycji jaką jest farma fotowoltaiczna wraz z przygotowaniem raportu podsumowującego analizę lub
  • udostępnimy model finansowy do wykonania samodzielnej analizy.

   Usługa wykonania analizy opłacalności inwestycji wraz z raportem podsumowującym

   Polega na sporządzeniu przez nas analizy badającej opłacalność inwestycji w farmę fotowoltaiczną na podstawie danych wejściowych dostarczonych przez klienta (np. moc instalacji, wielkość gruntu, struktura finansowania, rok oddania instalacji do użytku) oraz wykonaniu raportu podsumowującego inwestycję oraz zawierającego rekomendacje dotyczące przeprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie celem podwyższenia jego opłacalności.

   Udostępnienie modelu finansowego do wykonania samodzielnej analizy opłacalności inwestycji

   Polega to na udostępnieniu sporządzonego przez nas modelu finansowego do przeprowadzenia samodzielnej analizy opłacalności inwestycji w energetykę słoneczną. Nasz model zawiera wszelkie możliwości zmiany danych wejściowych, co zapewni prawidłowe określenie przychodów generowanych przez instalację oraz kosztów, które trzeba ponieść zarówno w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego.

   Przygotowywana przez nas analiza opłacalności inwestycyjnej instalacji fotowoltaicznej w ramach oferowanej usługi uwzględnia następujące aspekty:

   • prawidłową metodologię obliczania generowanych przez instalację przychodów;
    • finansowanie wkładem własnym/kredytem inwestycyjnym w dowolnej relacji;
     • możliwość uwzględnienia dotacji na fotowoltaikę wraz z prawidłową analizą opłacalności inwestycji z uwzględnieniem dotacji.

      Sporządzony przez nas model finansowy umożliwia wszechstronną modyfikację wszystkich istotnych z punktu widzenia opłacalności inwestycji danych wejściowych na temat projektu, umożliwiając tworzenie wielu wariantów inwestycyjnych. Prezentuje również wpływ dotacji na fotowoltaikę na dochodowość projektu.

      Należą do nich:

      • zastosowana technologia paneli;
       • kraj producenta paneli;
        • cena paneli;
         • rok oddania instalacji do użytku;
          • koszt inwerterów;
           • koszt montażu paneli;
            • koszt przeprowadzenia prac ziemnych;
             • opłata za monitoring;
              • wariant z dzierżawą bądź zakupem gruntu;
               • wysokość opłaty przyłączeniowej;
                • koszt projektu technicznego;
                 • koszty instalacyjne (określone na podstawie ofert wykonawców);
                  • warunki kredytowe: okres karencji, sposób spłacania odsetek, długość okresu kredytowania, poziom oprocentowania, wysokość marży i prowizji;
                   • procent dofinansowania z uzyskanej/planowanej do uzyskania dotacji;
                    • wszelkie koszty eksploatacyjne związane z farmą fotowoltaiczną, w tym: koszty serwisu, ubezpieczenia, strzyżenie trawy, straty wynikające z kradzieży, zużycie energii na potrzeby własne, opłaty za liczniki;
                     • kwota podatku od nieruchomości;
                      • produktywność farmy fotowoltaicznej w MWh;
                       • koszt wykonania przyłącza;
                        • koszt odbioru technicznego;
                         • koszt układów pomiarowych.

                          Ponadto przygotowana przez nas analiza zawiera:

                          • analizę nasłonecznienia dla poszczególnych miesięcy w roku;
                           • pełną prognozę przychodów i kosztów związanych z przedsięwzięciem;
                            • pełną prognozę rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych;
                             • analizę kapitału obrotowego netto;
                              • harmonogram spłaty kredytu;
                               • zestawienie wydatków inwestycyjnych;
                                • rozliczenie dotacji;
                                 • tabele amortyzacyjne, analizę opłacalności bez i z uwzględnieniem dotacji.

                                  UWAGA!

                                  W przypadku zmiany zasad w systemie dopłat, przed wejściem w życie nowej ustawy o OZE, firma STRATEGOR gwarantuje przesłanie bezpłatnych aktualizacji do wykonanej analizy, która zostanie uzupełniona o aktualne założenia ustawy, dzięki czemu tworzone kalkulacje finansowe będą zgodne z obowiązującym systemem zielonych certyfikatów. W przypadku usługi wykonania analizy opłacalności, analiza każdorazowo sporządzana jest przez doświadczonych finansistów związanych z branżą odnawialnych źródeł energii, którzy mają za sobą realizację kilkudziesięciu projektów z zakresu energetyki wiatrowej, biogazowej, biomasowej, geotermalnej i słonecznej.

                                  Wszystkie te informacje zawarte są w przystępnie skonstruowanym arkuszu kalkulacyjnym o przyjaznym interfejsie i przejrzystej strukturze, który zapewnia możliwość gruntownej analizy opłacalności nawet dla osób z niewielkim doświadczeniem finansowym.

                                  Jak się z nami skontaktować?

                                  Zamówienia na naszą ofertę możecie Państwo kierować poprzez formularz kontaktowy lub przesyłając zapytanie na adres lp.rogetarts@rogetarts‎, Nasuwające się Państwu pytania możecie także wyjaśnić dzwoniąc do naszego biura, pod numer telefonu: (+48) 61 222 21 79.

                                   

                                  Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

                                  Skontaktuj się

                                  Nasi Partnerzy