Witamy na naszym blogu

SMART dofinansowanie dotacje konsorcja

Ścieżka SMART dla Konsorcjów: Nowe Możliwości Finansowania Innowacji

W świecie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniającego się otoczenia biznesowego, przedsiębiorstwa zawsze szukają nowych sposobów na rozwój i innowacje. Jedną z obecnie dostępnych ścieżek do osiągnięcia tych celów jest udział w konkursie dotacyjnym Ścieżka SMART dla konsorcjów, organizowanym w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Oto kilka kluczowych informacji, które warto poznać.

de minimis dofinansowanie dotacja komisja europejska

Wyższe limity pomocy de minimis od 2024 r.

Dnia 13 grudnia 2023 r. Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zmianę rozporządzenia 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.

dofinansowanie dotacje rozliczanie dotacji

Wydłużenie projektów POIR poza 2023

Zakończenie realizacji wszystkich projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z pierwotnym założeniem programu wszystkie projekty powinny zostać zakończone w ostatnim możliwym dniu okresu kwalifikowalności wydatków tj. 31.12.2023 r. W praktyce oznacza to, że do tego dnia powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową uwzględniający wszystkie poniesione koszty, odbiory zakupionych maszyn i urządzeń, pozwolenia na użytkowanie budynków czy też sprawozdanie o osiągniętych wskaźnikach produktu oraz rezultatu.

OZE biogaz biometan dofinansowanie

Oferta na biogaz i biometan – ogromny potencjał na rozwój polskich OZE

Prężny rozwój odnawialnych źródeł energii to już trend nie do odwrócenia – OZE to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Dlatego też, już tej zimy zostanie uruchomiony program wspierający inwestycje przedsiębiorstw w biogaz i biometan. Realizowany w ramach największego programu w aktualnej Perspektywie Finansowej, FEnIKS, konkurs ma na celu wspieranie oraz rozbudowę energii odnawialnej, w tym określonymi kryteriami zrównoważonego rozwoju. Program jest kierowany do: • Małych i średnich przedsiębiorstw, • Dużych przedsiębiorstw.

FENG Moduł: Wdrożenie innowacji dotacja warunkowa fundusze europejskie

Dotacja warunkowa w module wdrożenia innowacji dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

W perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach programu FENG, dotacje dla przedsiębiorstw nabierają nowego wymiaru. Oprócz tradycyjnych form wsparcia, takich jak bezzwrotne dotacje i pożyczki zwrotne, wprowadzono innowacyjną koncepcję wsparcia, znaną jako „Dotacja Warunkowa”. Czym jest nowa forma dotacji i jak działa?

fundusze europejskie innowacyjne produkty innowacyjne usługi innowacyjność

Jak być innowacyjnym, żeby pozyskać dofinansowanie?

Fundusze Europejskie dały polskim przedsiębiorcom szansę na rozwój firm, zwiększenie konkurencyjności zarówno na lokalnym i krajowym rynku, jak i w skali ogólnoświatowej, a także poprawę jakości wytwarzanych towarów bądź świadczonych usług. Przedsiębiorcy obserwując inne, rozwijające się za sprawą dotacji firmy zastanawiają się często, jak pozyskać środki unijne i co jest kluczowe w ocenie złożonych do dofinansowania projektów. Odpowiedzią na to pytanie jest pojęcie innowacyjności, które przejawia się w ogłaszanych konkursach finansowanych ze środków unijnych.

FENG badania i rozwój fundusze europejskie ścieżka SMART

FENG – co to tak właściwie jest i czy warto z tych funduszy skorzystać?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców - program z budżetem o wartości 7,9 mld EUR. Głównym celem tego programu jest wsparcie programów badawczo-rozwojowych, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. FENG to nic innego jak połączenie dwóch programów funkcjonujących w poprzednich perspektywach finansowych – „Innowacyjna Gospodarka” (2007-2013) i „Inteligentny Rozwój” (2014-2020).

baza konkurencyjności perspektywa finansowa 2021 - 2027 zapytanie ofertowe zasada konkurencyjności

Co zmieniło się w postępowaniach ofertowych w perspektywie finansowej 2021-2027?

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 przedsiębiorcy mają szereg możliwości pozyskania dotacji na rozwój swoich przedsiębiorstw. O tych najbardziej atrakcyjnych pisaliśmy [tutaj](https://www.strategor.pl/blog/dotacje-dla-msp). Jednak nowa perspektywa, to nie tylko nowe nabory, ale też kilka nowych zasad udzielania zamówień w ramach projektu, z którymi warto się zapoznać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady procedury udzielania zamówień, wynikające z nowej perspektyw finansowej 2021 – 2027.

Badania i rozwój fundusze europejskie projekty inwestycyjne rozliczanie dotacji ścieżka SMART

Otrzymałem dotację i co dalej?

Rekomendowanie projektu do dofinansowania, po emocjonującym procesie aplikacji, jest dopiero pierwszym krokiem do sukcesu. Warto pamiętać, że korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych jest procesem wieloetapowym i sformalizowanym. Dlatego też, aby uniknąć przykrych niespodzianek, niezbędne jest przestrzeganie określonych procedur i wymagań.


Nasi partnerzy