Witamy na naszym blogu

de minimis dofinansowanie dotacja komisja europejska

Wyższe limity pomocy de minimis od 2024 r.

Dnia 13 grudnia 2023 r. Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zmianę rozporządzenia 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.


Nasi partnerzy