Witamy na naszym blogu

SMART dofinansowanie dotacje konsorcja

Ścieżka SMART dla Konsorcjów: Nowe Możliwości Finansowania Innowacji

W świecie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniającego się otoczenia biznesowego, przedsiębiorstwa zawsze szukają nowych sposobów na rozwój i innowacje. Jedną z obecnie dostępnych ścieżek do osiągnięcia tych celów jest udział w konkursie dotacyjnym Ścieżka SMART dla konsorcjów, organizowanym w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Oto kilka kluczowych informacji, które warto poznać.

de minimis dofinansowanie dotacja komisja europejska

Wyższe limity pomocy de minimis od 2024 r.

Dnia 13 grudnia 2023 r. Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zmianę rozporządzenia 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.

dofinansowanie dotacje rozliczanie dotacji

Wydłużenie projektów POIR poza 2023

Zakończenie realizacji wszystkich projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z pierwotnym założeniem programu wszystkie projekty powinny zostać zakończone w ostatnim możliwym dniu okresu kwalifikowalności wydatków tj. 31.12.2023 r. W praktyce oznacza to, że do tego dnia powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową uwzględniający wszystkie poniesione koszty, odbiory zakupionych maszyn i urządzeń, pozwolenia na użytkowanie budynków czy też sprawozdanie o osiągniętych wskaźnikach produktu oraz rezultatu.

OZE biogaz biometan dofinansowanie

Oferta na biogaz i biometan – ogromny potencjał na rozwój polskich OZE

Prężny rozwój odnawialnych źródeł energii to już trend nie do odwrócenia – OZE to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Dlatego też, już tej zimy zostanie uruchomiony program wspierający inwestycje przedsiębiorstw w biogaz i biometan. Realizowany w ramach największego programu w aktualnej Perspektywie Finansowej, FEnIKS, konkurs ma na celu wspieranie oraz rozbudowę energii odnawialnej, w tym określonymi kryteriami zrównoważonego rozwoju. Program jest kierowany do: • Małych i średnich przedsiębiorstw, • Dużych przedsiębiorstw.


Nasi partnerzy