Witamy na naszym blogu

SMART dofinansowanie dotacje konsorcja

Ścieżka SMART dla Konsorcjów: Nowe Możliwości Finansowania Innowacji

W świecie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniającego się otoczenia biznesowego, przedsiębiorstwa zawsze szukają nowych sposobów na rozwój i innowacje. Jedną z obecnie dostępnych ścieżek do osiągnięcia tych celów jest udział w konkursie dotacyjnym Ścieżka SMART dla konsorcjów, organizowanym w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Oto kilka kluczowych informacji, które warto poznać.

dofinansowanie dotacje rozliczanie dotacji

Wydłużenie projektów POIR poza 2023

Zakończenie realizacji wszystkich projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z pierwotnym założeniem programu wszystkie projekty powinny zostać zakończone w ostatnim możliwym dniu okresu kwalifikowalności wydatków tj. 31.12.2023 r. W praktyce oznacza to, że do tego dnia powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową uwzględniający wszystkie poniesione koszty, odbiory zakupionych maszyn i urządzeń, pozwolenia na użytkowanie budynków czy też sprawozdanie o osiągniętych wskaźnikach produktu oraz rezultatu.


Nasi partnerzy