Audyt początkowy dostępnych możliwości finansowania inwestycji

Cel usługi

Audyt początkowy jest analizą możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Nasi konsultanci drogą mailową i telefoniczną oraz w przypadku projektów „z potencjałem” - podczas wstępnych spotkań - odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą informacji na temat dostępnych źródeł finansowania.

Dzięki tej usłudze Klient dowiaduje się, w jakim kierunku może rozwijać firmę z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej oraz jakie są szanse na uzyskanie wsparcia na wskazane przez niego zadania do realizacji.

Po wybraniu programu, z którego można sfinansować inwestycję, pomagamy sprecyzować cel przedsięwzięcia tak, aby odpowiadał on aktualnym potrzebom danej jednostki, i tak, aby stanowił podstawę do starania się o fundusze pomocowe. Klient poinformowany zostanie o tym, co należałoby zrobić w celu maksymalizacji szans na sukces projektu. Dzięki bieżącemu monitoringowi zmieniających się często wytycznych i priorytetów programów jesteśmy w stanie szybko wskazać, w jaki sposób przygotować projekt, by spełniał on wszystkie wymogi formalne i by zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

Etap weryfikacji projektu pod kątem wybranego programu musi obejmować także określenie statusu przedsiębiorstwa, czyli sprawdzenie, czy firma posiada status mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, czy może klasyfikowana jest już jako duży przedsiębiorca.

Wielkość przedsiębiorstwa decyduje przede wszystkim o intensywności przyznawanego dofinansowania – im mniejsza firma, tym wyższy poziom dofinansowania. Z drugiej jednak strony status firmy może być powodem całkowitego wykluczenia podmiotu z możliwości uzyskania wsparcia, ponieważ w wielu przypadkach dotacje udzielane są tylko mikro-/małym i średnim przedsiębiorstwom. Istotne jest więc sprawdzenie jeszcze przed przygotowaniem dokumentacji, czy i jakie dofinansowanie przysługuje danemu podmiotowi.

Poprawne wskazanie statusu przedsiębiorstwa wymaga znajomości zarówno kryteriów klasyfikacji MSP określonych w unijnych rozporządzeniach, jak i metod określania tego statusu przez instytucje oceniające wnioski. Nasi specjaliści służą swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów planujących inwestycje, bez względu na branżę czy charakter inwestycji. Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno projekty tzw. „twarde” związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, budową infrastruktury jak i „miękkie” związane ze szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich.

Kiedy nawiązać współpracę?

Z naszymi doradcami najlepiej spotkać się na etapie tworzenia pomysłu i planowania konkretnej inwestycji. Możemy wtedy określić, kiedy będą dostępne środki, które pomogą sfinansować dane przedsięwzięcie.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy