Wycena przedsiębiorstwa, udziałów, majątku

Cel usługi

Wycena jest procesem polegającym na określeniu wartości przedsiębiorstwa/udziałów/majątku w jednostkach pieniężnych. Dokument może być Państwu potrzeby w sytuacji sprzedaży, bądź chęci zakupu innego przedsiębiorstwa. Wycena może być również wymagana przez organy administracji państwowej np. w procesach zmian organizacyjno-prawnych w podmiotach. Opracowujemy wyceny różnymi metodami – są one dobrane za każdym razem indywidualnie, zgodnie ze specyfiką przedmiotu wyceny.

Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub majątku przeprowadzana jest przez nas przy użyciu następujących metod:

 • metody dochodowe np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
  • metody majątkowe np. metoda wartości księgowej, metoda skorygowanej wartości aktywów netto;
   • metody mieszane np. stuttgarcka, Schmalenbacha.

    Do kogo kierowana jest usługa?

    Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku z sytuacją biznesową lub w wyniku wymagań administracyjnych potrzebują ustalenia wartości przedsiębiorstwa, udziałów, bądź majątku.

    Kiedy nawiązać współpracę?

    Przygotowanie wyceny zajmuje nam - w zależności od stopnia złożoności - od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Cześć danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. np. musimy zebrać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca.

    Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

    Skontaktuj się

    Nasi Partnerzy