Kalkulacje, controlling, analizy kosztowe

Cel usługi

Nasi specjaliści pomogą Państwu w opracowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej oraz controllingu. Narzędzia te pozwolą na uzyskiwania bardziej precyzyjnej informacji finansowej, która będzie mogła być wykorzystana w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy kosztowe z kolei pozwalają podejmować decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę koszty nie tylko zakupu, ale i użytkowania inwestycji – jest to tzw. analiza LCC.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, chcących udoskonalić sposób zarządzania finansami w swoich firmach oraz do przedsiębiorców mających problem z określeniem rentowności poszczególnych rodzajów działalności prowadzonych w ramach firmy.

Kiedy nawiązać współpracę?

Przygotowanie formularzy kalkulacyjnych, rozwiązań controllingowych, czy analiz kosztowych zajmuje nam, w zależności od stopnia złożoności opracowania, od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca. Wiele spraw musi być szczegółowo omówionych zarówno z menedżerami zarządzającymi firmą, jak i z działem finansowo-księgowym.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy