Procedura odwoławcza w ramach aplikowania o dofinansowanie

Cel usługi

Często zdarza się, że potencjalny beneficjent nie zgadza się z wynikami oceny jego projektu w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków publicznych. W takiej sytuacji należy przedstawić swoje racje w formie protestu. Niekiedy okazuje się, iż o pozytywną weryfikację wniosku i przyznanie dotacji trzeba walczyć na drodze sądowej. Znając specyfikę konkursów, różnych branż, a także procedury instytucji wdrażających i zarządzających programami operacyjnymi, służymy profesjonalną asystą w procesach obrony swoich racji przed organami decydującymi o przyznaniu dotacji.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które w procesie oceny swoich wniosków aplikacyjnych czują się pokrzywdzone decyzją instytucji decydującej o podziale środków.

Kiedy nawiązać współpracę?

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o negatywnej ocenie projektu, bądź po otrzymaniu decyzji o pozytywnej ocenie projektu, jednak przy punktacji nie wystarczającej do otrzymania dofinansowania, jak również w sytuacji decyzji pozytywnej – jednak bez dofinansowania ze względów na wyczerpanie alokacji. Na złożenie protestu beneficjent ma zazwyczaj 14 dni, w związku z czym należy działać bardzo szybko.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się