Poszukiwanie inwestorów i inkubowanie pomysłów biznesowych

Cel usługi

Dzięki szerokim kontaktom oraz znajomości preferencji inwestycyjnych naszych Klientów i partnerów jesteśmy w stanie służyć Państwu pomocą w znalezieniu inwestora. Działając na rynku od 1999 r. posiadamy szerokie rozeznanie w kwestii źródeł finansowania inwestycji, a zdobyte kontakty pozwalają na kojarzenie osób mających „pomysł na biznes” z inwestorami zainteresowanymi finansowaniem perspektywicznych przedsięwzięć. Współpracujemy także z inkubatorami przedsiębiorczości, które dzięki merytorycznemu oraz kapitałowemu wsparciu ułatwiają rozpoczęcie działalności w wybranej branży.

Do kogo kierowana jest usługa?

Do wszystkich (obecnych i przyszłych) przedsiębiorców, którzy mają ciekawy pomysł na biznes i potrzebują kapitału oraz wsparcia merytorycznego do wdrożenia swoich idei w życie.

Kiedy nawiązać współpracę?

Aby przekonać inwestora lub inkubator do ulokowania kapitału w projekt, konieczne jest przedstawienie konkretnych informacji, podpartych odpowiednią analizą rynku i możliwości rozwoju danego produktu bądź usługi. Dlatego też z naszymi specjalistami najlepiej skontaktować się w momencie tworzenia koncepcji pomysłu, jednak już na etapie, w którym cel i zakres przedsięwzięcia są sprecyzowane i wstępnie oszacowano jego koszty.

Przy inkubowaniu pomysłów biznesowych współpracujemy m.in. z:

  • Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. – Superinkubator Hi-Tech.

    Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

    Skontaktuj się

    Nasi Partnerzy