Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.strategor.pl (dalej: Serwis).
  1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
   1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

    II. Administrator danych

    Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Strategor Sp. z o.o., adres: ul. Jeleniogórska 16, KRS: 0000970441, NIP: 7792488899, REGON: 380079292, adres poczty elektronicznej: lp.rogetarts@oruib‎ (dalej: Administrator).

    III. Cel zbierania danych osobowych

    1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
     • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
     • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
     • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
     • świadczenia usług społecznościowych,
     • promocji oferty Administratora,
     • marketingu,
     • remarketingu,
     • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
     • działań analitycznych i statystycznych,
     • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
    2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

    IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

    Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwa firmy,  adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

    V. Okres przetwarzania danych osobowych

    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

    • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
     • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

      W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

      VI. Udostępnianie danych osobowych

      1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
       1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

        VII. Prawa Użytkowników

        1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
         1. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres lp.rogetarts@oruib‎.
          1. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
           1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

            VIII. Pliki cookies

            1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
             1. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
              1. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

               IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

               1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
                1. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

                 X. Postanowienia końcowe

                 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
                  1. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
                   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.