Analizy finansowe, analizy opłacalności inwestycji

Cel usługi

Opracowania tego typu dostarczają bardzo istotnych informacji, które mogą być wykorzystane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Oferujemy dodatkowo przygotowanie gotowych formularzy w arkuszu kalkulacyjnym, które w sposób dynamiczny przeliczają dane. Wyniki analizy są dodatkowo opatrzone stosownymi komentarzami. Oprócz sytuacji, w której przedsiębiorca potrzebuje opracowania na własne potrzeby, zdarzają się również takie, w których podmiot zewnętrzny, np. bank wymaga przedstawienia sytuacji firmy bądź inwestycji w z góry określony sposób.

Analizy finansowe przygotowywane przez naszych doradców obejmują m.in. następujące elementy: historia spółki i jej wpływ na bieżącą działalność, analiza kapitałów, analiza działalności, struktura produkcji i sprzedaży, pozycja spółki na rynku, rynki zbytu, strukturalna i dynamiczna analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, analiza rachunku przepływów środków pieniężnych, analiza płynności, analiza rotacji zapasów, analiza rotacji należności, analiza dynamiki środków trwałych, analiza zadłużenia.

Analiza opłacalności ma na celu pokazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wydatków, jakie musi ponieść inwestor oraz spodziewanych wpływów. Informacja ta ma kluczowe znaczenie zarówno dla przyszłego inwestora jak i instytucji zainteresowanej ewentualnym współfinansowaniem danego przedsięwzięcia. Efektywność mierzona jest m.in. poprzez oszacowanie wartości takich wskaźników jak stopa zwrotu, BEP, NPV, IRR, BCR, DGC i weryfikacji tych wartości z punktu widzenia m.in. wymogów stawianych przez potencjalne instytucje zainteresowane współfinansowaniem konkretnych projektów inwestycyjnych.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, chcących udoskonalić sposób zarządzania finansami w swoich firmach oraz do przedsiębiorców, których plany inwestycyjne czy rozwojowe muszą zostać przygotowane w z góry określonej formie np. przez banki.

Kiedy nawiązać współpracę?

Przygotowanie analizy finansowej/analizy opłacalności zajmuje nam, w zależności od stopnia złożoności opracowania, od 2 do 3 tygodni, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Cześć danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. np. musimy uzyskać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest Państwa współpraca.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy