Poprawianie błędnie opracowanej przez inny podmiot dokumentacji aplikacyjnej

Cel usługi

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do poprawności przygotowanej przez siebie lub przez innego doradcę dokumentacji aplikacyjnej, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w celu usunięcia błędów i nieprawidłowości we wniosku i załącznikach.

Nasza pomoc może okazać się przydatna zarówno w sytuacji, gdy wniosek nie został jeszcze złożony do instytucji i nie był jeszcze poddany weryfikacji, jak i w przypadku, gdy ubiegaliście się Państwo o dofinansowanie, jednak nieprawidłowo sporządzona dokumentacja była przyczyną nieotrzymania wsparcia - w takiej sytuacji pomożemy Państwu w poprawieniu wniosku w celu złożenia go w kolejnej edycji konkursu.

Zdarza się niekiedy, że po dużym sukcesie, którym dla każdego podmiotu jest uzyskanie dofinansowania, na etapie przygotowywania dokumentacji do umowy o dofinansowanie, bądź na etapie negocjacji warunków umowy, dowiadują się Państwo o obostrzeniach, które są nie do zaakceptowania z biznesowego punktu widzenia. Przyczyną takiej sytuacji jest zazwyczaj błędna komunikacja doradcy z Klientem na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. O ile nasze, wieloletnie doświadczenie pozwala na uniknięcie takich sytuacji, to niestety nie każdy doradca może pochwalić się takim atutem. W związku z tym jesteśmy w stanie pomóc w trudnych sytuacjach i uchronić Państwa projekt przed niekorzystnymi zmianami lub koniecznością zwracania przyznanych środków.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do podmiotów, które przygotowują się do złożenia dokumentacji aplikacyjnej i chcieliby zweryfikować lub poprawić przygotowaną dokumentację aplikacyjną, oraz do podmiotów, które w trakcie realizacji projektu – po pozytywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania – mają problem z rozliczeniem kosztów bądź realizacją celów projektu.

Kiedy nawiązać współpracę?

Niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie lub gdy poprawność jego prowadzenia przez Państwa obecnego doradcę budzi wątpliwości.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy