Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Cel usługi

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Audyt kosztowy przeprowadzony przez specjalistów firmy Strategor pozwoli na wyodrębnienie obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których możliwe będzie dokonanie optymalizacji, co w efekcie przyczyni się do redukcji kosztów ich funkcjonowania. Zmniejszenie obciążeń pozwoli inwestować zaoszczędzone środki finansowe w rozwój przedsiębiorstwa. Wykorzystanie narzędzi optymalizujących koszty przedsiębiorstwa należy potraktować jako inwestycję we własną firmę. Działania te przekładają się bezpośrednio na oszczędności oraz pozwalają wypracować schematy działań, które w dłuższej perspektywie pozwolą na racjonalizację kosztów i unikanie ich bezpodstawnego ponoszenia, co przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Działania, które proponujemy koncentrują się przede wszystkim na obszarach generujących koszty i podniesieniu ich efektywności oraz skupieniu uwagi na sferach mających wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z optymalizacji kosztowej

 • Obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak koszty telekomunikacyjne, koszty administracyjne, koszty materiałów biurowych, koszty najmu nieruchomości, wyodrębnienie obszarów, które nie są kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa (IT, księgowość, marketing);
  • Optymalizacja procesów biznesowych, reorganizacja strategicznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej oraz usprawnienie zarządzania;
   • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i zwiększenie potencjału pracowniczego poprzez wprowadzenie elastycznych form pracy;
    • Optymalizacja kosztów produkcji, zmiany w kalkulacji kosztów, zmniejszenie kosztów energii, usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw, co ma szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
     • Optymalizacja kosztów logistyki i dystrybucji, zmniejszenie kosztów transportu poprzez bardziej efektywne zarządzanie flotą przedsiębiorstwa oraz planowanie logistyczne;
      • Optymalizacja kosztów odsetkowych, restrukturyzacja istniejącego zadłużenia, wykorzystanie innowacyjnych form finansowania przedsiębiorstw.

       Do kogo kierowana jest usługa

       Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców chcących zwiększyć efektywność swojego biznesu oraz potrzebujących wsparcia w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.

       Kiedy nawiązać współpracę

       Przeprowadzenie audytu kosztowego zajmuje, w zależności o wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości procesów biznesowych, od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania usługi niezbędna jest Państwa współpraca. Wiele spraw musi być szczegółowo omówionych zarówno z menedżerami zarządzającymi firmą, jak i z działem finansowo-księgowym.

       Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

       Skontaktuj się

       Nasi Partnerzy