Przygotowanie biznesplanu lub studium wykonalności

Cel usługi

Biznesplany i studia wykonalności są to dokumenty stanowiące bardzo często najbardziej istotne załączniki do wniosków aplikacyjnych. Opracowujemy je, aby umożliwić Klientowi ubieganie się o dotację, jednocześnie pomagając we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy.

Biznesplan jest analizą zarówno jakościową jak i ilościową (finansową) przedsięwzięcia. czytaj więcej[doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw/doradztwo finansowe]

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich Klientów planujących inwestycje, bez względu na branżę. Przygotowanie biznesplanu wymagane jest przede wszystkim przy zadaniach związanych z rozwojem parku maszynowego firmy i/lub wprowadzeniem na rynek nowych produktów. Studium wykonalności dotyczy natomiast projektów o dużej kapitałochłonności, z dużym udziałem finansowania zewnętrznego. Są to zazwyczaj inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, realizowane przez sektor publiczny lub w zakresie energetyki.

Kiedy nawiązać współpracę?

Z naszymi doradcami najlepiej spotkać się w momencie, kiedy znają już Państwo wymagania instytucji, która będzie oceniać dokumenty. Oczywiście pomożemy zrozumieć - często zawiłe - wytyczne, niemniej jednak zgłaszając potrzebę przygotowania samego dokumentu (biznesplan/studium wykonalności) muszą już Państwo mieć znaczącą wiedzę o projekcie. Na wstępnym etapie planowania inwestycji polecamy natomiast naszą usługę audytu początkowego.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się