Witamy na naszym blogu

Badania i rozwój fundusze europejskie kredyt ekologiczny projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Dotacje dla Polski Wschodniej: Wsparcie inwestycji i rozwoju regionalnego 1

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to inicjatywa rozwojowa mająca na celu wyrównywanie szans rozwojowych między wschodnimi i zachodnimi częściami kraju. Wraz z uruchomieniem Nowej Perspektywy Finansowej, ruszył program umożliwiający wzrost konkurencyjności firm zlokalizowanych na wschód od linii Wisły. Co ważne, od tego roku z dotacji mogą skorzystać firmy zlokalizowane w 5 dotychczasowych województwach Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz – co jest nowością, częściowo z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

fundusze europejskie

Jakie korzyści niesie ze sobą pozyskiwanie dotacji z UE dla Twojej firmy?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, rozbudowę hal produkcyjnych bądź zakup niezbędnego wyposażenia. Z odpowiedzią przychodzi Unia Europejska i jej fundusze, które mają na celu wspierać finansowo przedsiębiorców w rozwoju swoich firm i działalności na większą skalę.

kredyt ekologiczny modernizacja odnawialne źródła energii

Zielona Rewolucja Biznesowa - Kredyt ekologiczny jako klucz do efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna to temat, który zyskuje szczególne znaczenie w dzisiejszym świecie. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności redukcji zużycia energii oraz wprowadzania działań przyczyniających się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego też, aby wesprzeć przedsiębiorców w tych działaniach Bank Gospodarstwa Krajowego już 13 czerwca uruchomi pierwszy nabór programu Kredyt ekologiczny.

cyfryzacja duże przedsiębiorstwa przemysł 4.0 robotyzacja

Dotacje na robotyzację i cyfryzację w dużych przedsiębiorstwach

W najbliższym czasie zostanie uruchomiony program wspierający proces robotyzacji i cyfryzacji dużych przedsiębiorstw. Program „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” jest dedykowany dla dużych przedsiębiorstw i umożliwi uzyskanie nawet do 50% dofinansowania na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia zautomatyzowanych procesów. Nadrzędnym celem konkursu jest wzrost produktywności przedsiębiorstw, poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa, oraz umożliwienie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

rozliczanie dotacji wniosek o dofinanowanie

Rozliczanie dotacji unijnych – dlaczego warto zatrudnić profesjonalną firmę?

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza jeszcze końca formalności, jakie musi spełnić firma, która znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Rozliczanie dotacji unijnych to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia nie tylko w zakresie wytycznych i procedur unijnych, ale także wszechstronnej wiedzy w dziedzinie prawa, finansów, księgowości, podatków itp.

Badania i rozwój duże przedsiębiorstwa projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART

Po blisko dwuletniej przerwie dotacje wróciły! Ścieżka SMART to jeden z pierwszych, tym samym najciekawszych konkursów z nowej perspektywy finansowej 2021-2027, który jest kierowany zarówno dla MŚP, jak i dużych firm i umożliwia realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Badania i rozwój kredyt ekologiczny kredyt technologiczny projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Atrakcyjne dotacje dla MŚP w 2023 roku

Przedsiębiorcy długo wyczekujący możliwości dofinansowania swoich inwestycji zdążyli z pewnością zauważyć, że rozpoczęły się już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Możliwości wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej jest coraz więcej, natomiast w poniższym artykule przedstawimy najbardziej atrakcyjne naszym zdaniem konkursy.


Nasi partnerzy