Witamy na naszym blogu

Badania i rozwój fundusze europejskie kredyt ekologiczny projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Dotacje dla Polski Wschodniej: Wsparcie inwestycji i rozwoju regionalnego 1

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to inicjatywa rozwojowa mająca na celu wyrównywanie szans rozwojowych między wschodnimi i zachodnimi częściami kraju. Wraz z uruchomieniem Nowej Perspektywy Finansowej, ruszył program umożliwiający wzrost konkurencyjności firm zlokalizowanych na wschód od linii Wisły. Co ważne, od tego roku z dotacji mogą skorzystać firmy zlokalizowane w 5 dotychczasowych województwach Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz – co jest nowością, częściowo z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

kredyt ekologiczny modernizacja odnawialne źródła energii

Zielona Rewolucja Biznesowa - Kredyt ekologiczny jako klucz do efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna to temat, który zyskuje szczególne znaczenie w dzisiejszym świecie. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności redukcji zużycia energii oraz wprowadzania działań przyczyniających się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego też, aby wesprzeć przedsiębiorców w tych działaniach Bank Gospodarstwa Krajowego już 13 czerwca uruchomi pierwszy nabór programu Kredyt ekologiczny.

Badania i rozwój kredyt ekologiczny kredyt technologiczny projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Atrakcyjne dotacje dla MŚP w 2023 roku

Przedsiębiorcy długo wyczekujący możliwości dofinansowania swoich inwestycji zdążyli z pewnością zauważyć, że rozpoczęły się już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Możliwości wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej jest coraz więcej, natomiast w poniższym artykule przedstawimy najbardziej atrakcyjne naszym zdaniem konkursy.


Nasi partnerzy