Dotacje dla Polski Wschodniej: Wsparcie inwestycji i rozwoju regionalnego

W najbliższym czasie, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej będą mogły skorzystać z dotacji na:

 1.  Inwestycje w budowę zakładów, ich rozbudowę oraz zakup maszyn i urządzeń.
  1. Automatyzacje i robotyzacje.

   Pierwszy z nich, czyli Wzornictwo w MŚP, umożliwi sfinansowanie:

   • zakupu maszyn i urządzeń
    • zakupu robót i materiałów budowlanych
     • zakupu oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych
      • kosztów usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej
       • kosztów usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
        • kosztów usług szkoleniowych.

         Aby skorzystać ze wsparcia wystarczy:

         • przeprowadzić audyt wzorniczy oraz opracować strategię wzorniczą
          • wdrożyć innowację produktową lub procesową na skalę firmy.

           Podstawowe informacje o konkursie: 

           • Start naboru: 9 maja
            • Zakończenie naboru: 29 sierpnia
             • Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 PLN
              • Poziom dofinansowania na przeprowadzenie audytu i strategii wzorniczej: do 85%.
               • Poziom dofinansowania na wydatki w środki trwałe (zgodnie z mapą pomocy regionalnej): do 70%.

                Drugie działanie, czyli Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, zostanie ogłoszone 1 lipca i będzie okazją na dofinansowanie poniższych wydatków:

                • zakupu maszyn i urządzeń - preferowane będą projekty obejmujące nabycie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
                 • zakupu oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych,
                  • kosztów usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego i opracowaniem mapy drogowej (planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0.),
                   • kosztów usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.

                    Aby móc ubiegać się o dotację, projekt musi dotyczyć wdrożenia innowacji procesowej na skalę firmy i obejmować automatyzację lub robotyzację co najmniej jednego z poniższych etapów produkcji:

                    • technologicznego,
                     • magazynowania surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
                      • transportu wewnętrznego,
                       • kontroli jakości wyprodukowanych produktów,
                        • pakowania.

                         Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to inicjatywa rozwojowa mająca na celu wyrównywanie szans rozwojowych między wschodnimi i zachodnimi częściami kraju. Wraz z uruchomieniem Nowej Perspektywy Finansowej, ruszył program umożliwiający wzrost konkurencyjności firm zlokalizowanych na wschód od linii Wisły. Co ważne, od tego roku z dotacji mogą skorzystać firmy zlokalizowane w 5 dotychczasowych województwach Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz – co jest nowością, częściowo z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

                         Podstawowe informacje o konkursie: 

                         • Start naboru: 2 sierpnia.
                          • Zakończenie naboru: 25 października.
                           • Poziom dofinansowania na przeprowadzenie audytu technologicznego i przygotowanie mapy drogowej: do 85%.
                            • Poziom dofinansowania na wydatki w środki trwałe (zgodnie z mapą pomocy regionalnej): do 70%.

                             Zdobywanie dotacji w ramach programu Polska Wschodnia niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej gotówki pozwala wprowadzać innowacje, modernizować technologie, podnosić jakość usług czy rozwijać produkty i marki, co przekłada się na większe szanse na sukces na rynku. Warto podkreślić, że obecne na rynku konkursy ogólnokrajowe, przy ubieganiu się o dotacje na inwestycje, wymagają opracowania innowacji na skalę kraju, zgłoszenia patentowego i wielu innych wymagających oraz czasochłonnych działań, co sprawia, że proces ubiegania się o środki jest znacznie trudniejszy i bardziej czasochłonny. Wymienione wyżej programy to jedyna okazja do pozyskania dofinansowania w prostszy i bardziej przystępny sposób. Kolejne szanse na skorzystanie z dofinansowań na tak preferencyjnych warunkach nie pojawią się szybko 😉.


                             Agata Wawrzynowicz
                             Menager ds. kluczowych klientów

                             Nasi Partnerzy