Zielona Rewolucja Biznesowa - Kredyt ekologiczny jako klucz do efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna to temat, który zyskuje szczególne znaczenie w dzisiejszym świecie. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności redukcji zużycia energii oraz wprowadzania działań przyczyniających się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego też, aby wesprzeć przedsiębiorców w tych działaniach Bank Gospodarstwa Krajowego już 13 czerwca uruchomi pierwszy nabór programu Kredyt ekologiczny.

Program skierowany jest do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • firm small mid-caps (zatrudniających do 499 osób),
   • firm mid-caps (zatrudniających do 3000 osób).  

    Warto zwrócić uwagę na dwie ostatnie kategorie przedsiębiorstw – small mid-caps oraz mid-caps. Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 przedsiębiorcy zaliczający się do tych grup mają zwiększony dostęp do możliwości uzyskania wsparcia w porównaniu do minionej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Nowe kategorie przedsiębiorstw wypełniły lukę między MŚP a dużymi przedsiębiorstwami.

    W bieżącym roku BGK zaplanował pierwszy nabór Kredytu ekologicznego, który rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 17 sierpnia.

    Wsparcie wypłacane będzie w postaci premii ekologicznej, która stanowić będzie spłatę części kapitału kredytu udzielonego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny współpracujący z BGK na realizację inwestycji wpisującej się w zakres Kredytu ekologicznego. Konieczne będzie posiadanie promesy lub warunkowej umowy kredytu z banku kredytującego. Ważne, aby ten dokument został wystawiony lub zawarty najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
    Lista banków komercyjnych, które będą zaangażowane w realizację Kredytu ekologicznego zostanie opublikowana na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.
    Poziom dofinansowania wyniesie do 80% kosztów inwestycji. Wartość wsparcia będzie uzależniona od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.  

    Kredyt ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej poprzez:

    • termomodernizację budynków,
     • modernizację infrastruktury produkcyjnej,
      • inwestycję w OZE.

       Projekty, które będą ubiegać się o wsparcie, muszą przyczyniać się do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz spełniać rekomendacje wynikające z przeprowadzonego wcześniej audytu, który powinien uzasadniać potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warunkiem dostępu w ramach planowanych naborów będzie uzyskanie minimalnego progu oszczędności energii pierwotnej, który wynosi 30%.

       Jakie koszty można dofinansować?

       • Koszty prac budowlanych, które będą przyczyniały się do poprawy efektywności energetycznej budynków,
        • Wymiana lub modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych na energooszczędne,
         • Zakup, instalacja i uruchomienie Odnawialnych Źródeł Energii,
          • Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
           • Modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych.

            Kredyt ekologiczny to bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonej gospodarki.
            Szczegółowe informacje o programie Kredyt ekologiczny wraz z wytycznymi audytu zostały opublikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

            Jeżeli planują Państwo inwestycję związaną z poprawą efektywności energetycznej zapraszamy do współpracy. W celu ustalenia zakresu oraz wyceny usługi prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@strategor.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 61 661 21 79.


            Michalina Pietrzak
            Menedżer ds. rozwoju sprzedaży

            Nasi Partnerzy