Witamy na naszym blogu

dofinansowanie dotacje rozliczanie dotacji

Wydłużenie projektów POIR poza 2023

Zakończenie realizacji wszystkich projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z pierwotnym założeniem programu wszystkie projekty powinny zostać zakończone w ostatnim możliwym dniu okresu kwalifikowalności wydatków tj. 31.12.2023 r. W praktyce oznacza to, że do tego dnia powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową uwzględniający wszystkie poniesione koszty, odbiory zakupionych maszyn i urządzeń, pozwolenia na użytkowanie budynków czy też sprawozdanie o osiągniętych wskaźnikach produktu oraz rezultatu.

Badania i rozwój fundusze europejskie projekty inwestycyjne rozliczanie dotacji ścieżka SMART

Otrzymałem dotację i co dalej?

Rekomendowanie projektu do dofinansowania, po emocjonującym procesie aplikacji, jest dopiero pierwszym krokiem do sukcesu. Warto pamiętać, że korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych jest procesem wieloetapowym i sformalizowanym. Dlatego też, aby uniknąć przykrych niespodzianek, niezbędne jest przestrzeganie określonych procedur i wymagań.

rozliczanie dotacji wniosek o dofinanowanie

Rozliczanie dotacji unijnych – dlaczego warto zatrudnić profesjonalną firmę?

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza jeszcze końca formalności, jakie musi spełnić firma, która znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Rozliczanie dotacji unijnych to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia nie tylko w zakresie wytycznych i procedur unijnych, ale także wszechstronnej wiedzy w dziedzinie prawa, finansów, księgowości, podatków itp.


Nasi partnerzy