Rozliczanie dotacji unijnych - dlaczego warto zatrudnić profesjonalną firmę?

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza jeszcze końca formalności, jakie musi spełnić firma, która znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.
Rozliczanie dotacji unijnych to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia nie tylko w zakresie wytycznych i procedur unijnych, ale także wszechstronnej wiedzy w dziedzinie prawa, finansów, księgowości, podatków itp.
Warto zastanowić się zatem nad zatrudnieniem profesjonalnej firmy, która poprowadzi nas przez cały proces realizacji projektu, przeprowadzania postępowań ofertowych, rozliczania, przygotowania do kontroli a także weryfikacji dokumentacji projektowej, tak by uzyskać pełną kwotę dotacji wynikającą z umowy o dofinansowanie.

Oto kilka powodów, dlaczego warto rozważyć taką opcję:

 • Doświadczenie i specjalistyczna wiedza: Profesjonalne firmy zajmujące się rozliczaniem projektów posiadają przede wszystkim doświadczenie i wiedzę w obszarze finansów oraz wymogów dotyczących prawidłowej realizacji i rozliczania projektów. Zatrudniają specjalistów, którzy są dobrze zaznajomieni z regulacjami, przepisami i procedurami, które w trakcie realizacji projektu potrafią się niejednokrotnie zmienić.
  • Oszczędność czasu i zasobów: Rozliczanie może być czasochłonne i wymagać zaangażowania wielu zasobów. Skorzystanie z pomocy doradców pozwoli odciążyć zespół pracowników Beneficjenta, który może skoncentrować się na realizacji innych, bieżących zadań, podczas gdy profesjonalna firma skutecznie zarządza projektem, monitoruje terminy i zapewnia, że wszystkie wymagane dokumenty i płatności zostaną złożone na czas.
   • Uniknięcie błędów i ryzyka: Realizacja projektów wiąże się także z ryzykiem popełnienia błędów, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy doświadczeniem w tym obszarze. Firma rozliczająca projekty na bieżąco analizuje wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz wszelkie aktualizacje, posiada procedury kontroli jakości i mechanizmy zapobiegające błędom, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, a także ewentualnych konsekwencji prawnych czy finansowych.
    • Zwiększenie efektywności i optymalizacja kosztów: Zespół doświadczonych doradców może pomóc w zwiększeniu efektywności projektu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie. Można uzyskać pomoc w optymalizacji kosztów projektu poprzez identyfikację potencjalnych oszczędności, korzystnych rozwiązań i strategii finansowych.
     • Większa wiarygodność i zaufanie: Profesjonalna firma może wpływać pozytywnie na postrzeganie Twojej organizacji przez interesariuszy, takich jak inwestorzy, sponsorzy czy instytucje finansujące.

      Jak wygląda rozliczanie w praktyce? Doradcy pomogą m.in. w zakresie:

      • Przygotowania wniosków o płatność oraz niezbędnej dokumentacji.
       • Kontaktu i prowadzenia korespondencji z Instytucją Zarządzającą.
        • Tworzenia wniosków/pism związanych z koniecznością wprowadzenia zmiany w projekcie.
         • Udokumentowania osiągnięcia celów projektu.
          • Wsparcia podczas kontroli projektu.

           Podsumowując - zatrudnienie profesjonalnej firmy do rozliczania projektów może pomóc zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze, jednocześnie zapewniając dokładne i precyzyjne rozliczenie projektu, a co najważniejsze – wypłacenie pełnej kwoty dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowania.

           Potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy realizacji oraz rozliczaniu projektu? Zapraszamy do współpracy! W celu ustalenia zakresu oraz wyceny usługi prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@strategor.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 61 661 21 79.


           Monika Michałkowska
           Starszy specjalista ds. rozliczania projektów

           Nasi Partnerzy