Witamy na naszym blogu

FENG Moduł: Wdrożenie innowacji dotacja warunkowa fundusze europejskie

Dotacja warunkowa w module wdrożenia innowacji dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

W perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach programu FENG, dotacje dla przedsiębiorstw nabierają nowego wymiaru. Oprócz tradycyjnych form wsparcia, takich jak bezzwrotne dotacje i pożyczki zwrotne, wprowadzono innowacyjną koncepcję wsparcia, znaną jako „Dotacja Warunkowa”. Czym jest nowa forma dotacji i jak działa?

fundusze europejskie innowacyjne produkty innowacyjne usługi innowacyjność

Jak być innowacyjnym, żeby pozyskać dofinansowanie?

Fundusze Europejskie dały polskim przedsiębiorcom szansę na rozwój firm, zwiększenie konkurencyjności zarówno na lokalnym i krajowym rynku, jak i w skali ogólnoświatowej, a także poprawę jakości wytwarzanych towarów bądź świadczonych usług. Przedsiębiorcy obserwując inne, rozwijające się za sprawą dotacji firmy zastanawiają się często, jak pozyskać środki unijne i co jest kluczowe w ocenie złożonych do dofinansowania projektów. Odpowiedzią na to pytanie jest pojęcie innowacyjności, które przejawia się w ogłaszanych konkursach finansowanych ze środków unijnych.

FENG badania i rozwój fundusze europejskie ścieżka SMART

FENG – co to tak właściwie jest i czy warto z tych funduszy skorzystać?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców - program z budżetem o wartości 7,9 mld EUR. Głównym celem tego programu jest wsparcie programów badawczo-rozwojowych, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. FENG to nic innego jak połączenie dwóch programów funkcjonujących w poprzednich perspektywach finansowych – „Innowacyjna Gospodarka” (2007-2013) i „Inteligentny Rozwój” (2014-2020).

Badania i rozwój fundusze europejskie projekty inwestycyjne rozliczanie dotacji ścieżka SMART

Otrzymałem dotację i co dalej?

Rekomendowanie projektu do dofinansowania, po emocjonującym procesie aplikacji, jest dopiero pierwszym krokiem do sukcesu. Warto pamiętać, że korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych jest procesem wieloetapowym i sformalizowanym. Dlatego też, aby uniknąć przykrych niespodzianek, niezbędne jest przestrzeganie określonych procedur i wymagań.

Badania i rozwój fundusze europejskie kredyt ekologiczny projekty inwestycyjne ścieżka SMART

Dotacje dla Polski Wschodniej: Wsparcie inwestycji i rozwoju regionalnego 1

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to inicjatywa rozwojowa mająca na celu wyrównywanie szans rozwojowych między wschodnimi i zachodnimi częściami kraju. Wraz z uruchomieniem Nowej Perspektywy Finansowej, ruszył program umożliwiający wzrost konkurencyjności firm zlokalizowanych na wschód od linii Wisły. Co ważne, od tego roku z dotacji mogą skorzystać firmy zlokalizowane w 5 dotychczasowych województwach Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz – co jest nowością, częściowo z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

fundusze europejskie

Jakie korzyści niesie ze sobą pozyskiwanie dotacji z UE dla Twojej firmy?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, rozbudowę hal produkcyjnych bądź zakup niezbędnego wyposażenia. Z odpowiedzią przychodzi Unia Europejska i jej fundusze, które mają na celu wspierać finansowo przedsiębiorców w rozwoju swoich firm i działalności na większą skalę.


Nasi partnerzy