Nasze ostatnie osiągnięcia

Wdrożenie zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym "Lamix" Mirosław Laszko w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania:
799 850,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Omni3D poprzez poszukiwanie nowych kierunków eksportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz adaptację przedsiębiorstwa do zmian wywołanych brexitem. 

Kwota dofinansowania:
434 350,00 PLN

Nowa instalacja termicznego przekształcania odpadów w zakładzie Saba w Płocku.

Kwota dofinansowania:
36 000 000,00 PLN

Rozbudowa przez Promarol-Plus Sp. z o.o. w Ciepielówku instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcanie.

Kwota dofinansowania:
83 918 580,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 292,5 kW w firmie Henmar Cabins Sp. z o.o. sp. k.

Kwota dofinansowania:
884 952,00 PLN

Wdrożenie nowej technologii produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu innowacyjnym sposobem klejenia lameli wierzchnich z warstwami nośnymi parkietu warstwowego przy zastosowaniu kleju PVAC.

Kwota dofinansowania:
4 307 400,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych.

Kwota dofinansowania:
8 822 130,00 PLN

Budowa instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Notto Sp. z o.o. Sp. k.

Kwota dofinansowania:
1 354 050,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW w Przedsiębiorstwie Granbud Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
1 785 255,00 PLN

Wsparcie dla inwestycji mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Spółki oraz wdrożenie własnej innowacji technologicznej dot. wytwarzania standów tekturowych z podestami.

Kwota dofinansowania:
4 429 510,00 PLN

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy