Jakie korzyści niesie ze sobą pozyskiwanie dotacji z UE dla Twojej firmy?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, rozbudowę hal produkcyjnych bądź zakup niezbędnego wyposażenia. Z odpowiedzią przychodzi Unia Europejska i jej fundusze, które mają na celu wspierać finansowo przedsiębiorców w rozwoju swoich firm i działalności na większą skalę.  Skorzystać z funduszy unijnych mogą zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe oraz wiele innych podmiotów. Dotacje unijne są w głównej mierze szansą dla przedsiębiorców szukających wsparcia finansowego na zrealizowanie swoich projektów. Dzięki pozyskanym środkom unijnym przedsiębiorcy mają szansę nie tylko na rozwój swoich firm, ale także na pozyskanie nowych inwestycji i wdrożenie innowacji w swoich przedsiębiorstwach. W efekcie przedsiębiorcy wprowadzają nowe bądź ulepszone produkty lub usługi, poszerzając ofertę oraz rynki zbytu co niesie ze sobą korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa.
Różnorodność programów finansowanych ze środków unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027 pozwala przedsiębiorcom nie tylko na uzyskanie dodatkowych korzyści finansowych, ale również przyczynia się do rozwoju firm i ochrony środowiska. 

Dotacje unijne można pozyskać przede wszystkim na następujące cele:

 • Zakup oraz modernizacja infrastruktury,
  • Budowa hal produkcyjnych oraz magazynowych,
   • Rozwój produktów, usług i technologii,
    • Szkolenia pracowników.

     Główne korzyści jakie niesie ze sobą pozyskiwanie dotacji to:

     • Wsparcie finansowe – pierwszy, najważniejszy, bezsprzeczny powód, dla którego warto poświęcić czas i energię związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej to oczywiście możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji, które przyczynią się do rozwoju firmy i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;
      • Rozwój biznesu – korzystając z dotacji unijnych przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na przedsięwzięcia inwestycyjne, które pomagają zwiększyć produkcję, rozwinąć sieć dystrybucji, wykorzystać nowe technologie oraz otworzyć się na nowe rynki; 
       • Zwiększenie konkurencyjności – środki pochodzące z UE mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w rozwoju nowych produktów i usług co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania dodatkowych zysków;
        • Zwiększenie innowacyjności – fundusze europejskie wspierają przede wszystkim projekty o charakterze innowacyjnym, co umożliwia dokonanie nowych odkryć technologicznych i innowacji w branży, w której działa przedsiębiorstwo;  
         • Wizerunek – korzystanie z funduszy europejskich to również szansa na poprawę wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa innowacyjnego i zrównoważonego działającego w oparciu o najwyższe standardy;  
          • Możliwości networkingowe – dotacje unijne otworzą przedsiębiorstwu drzwi do nowych kontaktów biznesowych i partnerstw z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. Dają możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i rozwój eksportu;  
           • Zdobywanie nowych doświadczeń – korzystając z dotacji unijnych przedsiębiorcy mają możliwość udziału w dostępnych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach dzięki czemu pracownicy firmy, jak i sam pracodawca zyskują dodatkową wiedzę, poznają nowe trendy oraz mają możliwość wymiany doświadczeń.

            Podsumowując, korzystanie z dotacji unijnych daje przedsiębiorstwom szansę na rozwój swojej działalności, możliwość konkurowania oraz osiągnięcie zysku poprzez inwestycje w innowacje.
            Należy pamiętać, że pozyskiwanie dotacji z UE nie jest zadaniem prostym i wymaga ogromnej ilości wiedzy i doświadczenia w zakresie wymagań formalnych konkursów i procedur aplikacyjnych. Chcąc zaoszczędzić swój czas i mieć pewność otrzymania dofinasowania, zajmując przy tym pierwsze miejsce na listach rankingowych projektów wybranych do dofinansowania, powierz przygotowanie swojego projektu naszej firmie kontaktując się z nami poprzez adres mailowy: lp.rogetarts@oruib‎ lub pod numerem telefonu: (+48) 61 661 21 79. Chętnie Tobie pomożemy!


            Dagmara Szuster
            Starszy specjalista ds. rozliczania projektów

            Nasi Partnerzy