Rozbudowa i wyposażenie firmy - Nasze sukcesy - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Nasze sukcesy

W zakresie dotacji na innowacje i przedsiębiorczość opracowaliśmy już ponad kilkaset projektów. Dotacje dla przedsiębiorców pozyskiwaliśmy już przed przystąpieniem do Unii Europejskiej – w ramach programów przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA), a w kolejnych latach z programu strukturalnego ZPORR.

W następstwie akcesji do UE intensywnie pracowaliśmy nad zdobywaniem środków strukturalnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz w ramach programów regionalnych.

Biorąc pod uwagę ww. perspektywę finansową, w zakresie dotacji na rozwój firm odnieśliśmy wiele licznych sukcesów, z których wymienić można m.in. takie jak:

  • łączna kwota pozyskanych dotacji dla sektora MŚP w 2010 roku przekraczająca 727 000 000 PLN;
  • pozyskanie łącznie ponad 50 mln PLN dla przedsiębiorstw z Wielkopolski w ramach działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MŚP”;
  • opracowanie ponad 50 projektów i pozyskanie ponad 80 000 000 PLN dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” z działania 4.3 „Kredyt technologiczny”;
  • pozyskanie łącznie ponad 36 000 000 PLN dotacji w ramach konkursu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”;
  • projekty, dla których pozyskaliśmy dotacje w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” z działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” znajdowały się na najwyższych miejscach list rankingowych!

Projekt firmy Papiery Powlekane „PASACO” z Solca Kujawskiego spośród 478 innych projektów zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej i uzyskał 7 095 000 PLN dofinansowania, zobacz list referencyjny

W kolejnym konkursie projekt Instytutu Jaskry w Warszawie spośród 326 złożonych wniosków znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej, uzyskując 4 310 617 PLN dofinansowania, zobacz listę rankingową

Aktualnie, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 odnosimy kolejne sukcesy angażując się w działania wynikające z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, a także z programów regionalnych oraz środków krajowych.

Nowa perspektywa finansowa, pomimo że dopiero niedawno rozpoczęła się na dobre, już przynosi nam sukcesy! W konkursie zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek”, dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 27 000 000 PLN. Tym samym możemy powiedzieć, że w nowe rozdanie środków unijnych skierowanych na rozbudowę i wyposażenie firmy weszliśmy ze 100%-ową skutecznością!

Kolejne sukcesy niosą nam wyniki konkursu zorganizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i działania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. Biorąc udział w programie, pozyskaliśmy ponad 50 milionów PLN dotacji dla 27 wielkopolskich firm, odnosząc tym samym blisko 100%-ową skuteczność! Godnym uwagi jest fakt, że w ramach ww. naboru wniosków łączna kwota aplikowanych dotacji przekraczała 5-krotnie wartość dostępnej alokacji.