Ścieżka SMART dla Konsorcjów: Nowe Możliwości Finansowania Innowacji

W świecie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniającego się otoczenia biznesowego, przedsiębiorstwa zawsze szukają nowych sposobów na rozwój i innowacje. Jedną z obecnie dostępnych ścieżek do osiągnięcia tych celów jest udział w konkursie dotacyjnym Ścieżka SMART dla konsorcjów, organizowanym w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Oto kilka kluczowych informacji, które warto poznać.    

O co chodzi?

Ścieżka SMART ma na celu rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Poprzez realizację prac B+R (Badania + Rozwój) i wdrażanie innowacji, program ten stawia sobie za zadanie wspomagać rozwój firm na różnych płaszczyznach.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do konsorcjów przedsiębiorstw MŚP (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), we współpracy z innymi firmami, organizacjami badawczymi lub NGO. Warto zaznaczyć, że liderem konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo, a uczestnicy obejmują duże przedsiębiorstwa, MŚP oraz organizacje badawcze lub pozarządowe.

Co można sfinansować?

Program obejmuje siedem modułów działań, takich jak prace B+R, drożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizacja, rozwój kompetencji pracowników, cyfryzacja przedsiębiorstw oraz "zazielenienie" przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników, podwykonawstwo B+R, zakup aparatury naukowo-badawczej, budowę prototypów, zakup nieruchomości, koszty prac budowlanych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2023 r. do 8 marca 2024 r. Ta ostatnia data została przedłużona, dając przedsiębiorstwom dodatkowy czas na przygotowanie kompleksowych projektów.

Jakie są korzyści?

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 1 335 000 000 PLN. Poziom dofinansowania zależy od modułu i wielkości przedsiębiorstwa, ale może sięgać nawet do 80% dla MŚP.

Dlaczego warto?

Współpraca w ramach konsorcjum to szansa na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firm, wymianę wiedzy i doświadczenia, a także wspólne ponoszenie ryzyka. Jest to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, które wcześniej nie odniosły sukcesu, aby spróbować ponownie, tym razem we współpracy z innymi podmiotami.

Ścieżka SMART dla konsorcjów to unikalna szansa dla przedsiębiorstw, zarówno mikro i małych, jak i średnich czy dużych, na rozwinięcie swoich zdolności badawczych i innowacyjnych. Konieczność zawiązania konsorcjum otwiera drzwi do nowych możliwości, umożliwiając przedsiębiorstwom realizację kompleksowych projektów, obejmujących różnorodne dziedziny innowacji.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa do udziału w konkursie i skorzystania z dofinansowania, które może przyczynić się do znaczącego rozwoju i umocnienia ich pozycji na rynku. Pamiętajcie, nowe możliwości otwierają się dla tych, którzy odważą się podejmować innowacyjne wyzwania.


Kamil Wasiak
Analityk 

Nasi Partnerzy