OFERTA NA BIOGAZ I BIOMETAN – OGROMNY POTENCJAŁ NA ROZWÓJ POLSKICH OZE

Prężny rozwój odnawialnych źródeł energii to już trend nie do odwrócenia – OZE to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Dlatego też, już tej zimy zostanie uruchomiony program wspierający inwestycje przedsiębiorstw w biogaz i biometan. Realizowany w ramach największego programu w aktualnej Perspektywie Finansowej, FEnIKS, konkurs ma na celu wspieranie oraz rozbudowę energii odnawialnej, w tym określonymi kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Program jest kierowany do:

 • Małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Dużych przedsiębiorstw.

   DLACZEGO BIOGAZ I BIOMETAN SĄ ISTOTNE?

   Biogaz to produkt rozkładu materii organicznej (np. materiału roślinnego), który stanowi istotny element gospodarki obiegu zamkniętego poprzez gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biometan to zaś zeroemisyjne paliwo gazowe o właściwościach gazu ziemnego, powstałe w procesie oczyszczania biogazu z CO2 i siarki. Wykorzystywany do celów transportowych, ciepłowniczych oraz produkcji energii elektrycznej, może być ważnym elementem dywersyfikacji krajowych dostaw paliw gazowych.

   Polski rynek charakteryzuje się ogromnym potencjałem w zakresie biogazowni oraz biometanowni – szacuje się, że produkcja biomenatu może wynieść około 8 miliardów m³ rocznie, co odpowiada prawie 50% zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. W Polsce aktualnie funkcjonuje ponad 300 biogazowni, w tym głównie małe instalacje od 49kW do 499kW, pozostawiając ogromną przestrzeń dla inwestycji.  

   CO KONKRETNIE ZAKŁADA KONKURS?

   W ramach konkursu będzie można zgłaszać projekty, które wpasowują się w poniższe założenia:
   1. Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
   2. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

   Warto również odnotować, że magazyny energii lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, mogą stanowić  element projektu zwiększającego produkcję energii z OZE (preferowana forma wedle Departamentu Programów Infrastrukturalnych), bądź stanowić oddzielną inwestycję.

   W ramach programu krajowego przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:
   1. Energia elektryczna – biogaz powyżej 0,5 MWe
   2. Energia cieplna – biogaz powyżej 0,5 MWth

   Jakie koszty mogą być sfinansowane:

   • Koszty prac budowlanych.
    • Zakup maszyn i urządzeń.
     • Koszty związane z przygotowaniem inwestycji.
      • Koszty związane z zarządzaniem inwestycją.
       • Koszty nabycia nieruchomości.
        • Koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

         Możliwe jest również sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa pod warunkiem, że będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

         Ogólna kwota dofinansowania wynosi 300 milionów złotych. Poziom dofinansowania dla każdej wnioskującej firmy jest wyliczany indywidualnie od 50% do 65%.

         Planowany nabór projektów rozpocznie się 1 grudnia 2023 i potrwa do 5 lutego 2024.


         Anna Lemeszew 
         Analityk 

         Nasi Partnerzy