Nasze ostatnie osiągnięcia

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Axpol Trading Sp. z o.o. poprzez nabycie środków trwałych w postaci plotera stołowego oraz zestawu DTF.

Kwota dofinansowania:
176 339,00 PLN

Adaptacyjny system wytwarzania, magazynowania i odzysku energii elektrycznej i cieplnej - Vigrana Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
15 053 500,00 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dębowiec” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Cieklińska.

Kwota dofinansowania:
2 805 000,00 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Strumień” o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strumień.

Kwota dofinansowania:
1 653 250,00 PLN

Inwestycja Agroenergy Sp. z o.o. w linię do głębokiego przetwarzania grochu.

Kwota dofinansowania:
15 000 000,00 PLN

Realizacja transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 - wdrożenie działań w zakresie robotyzacji w firmie FPUH "GENPOL" Mateusz Hodyas

Kwota dofinansowania:
578 000,00 PLN

Plan wdrożenia zmian w zakresie robotyzacji w Kościerskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "UNIBUD" Sp. z o.o. w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania:
647 360,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji w przedsiębiorstwie Notto sp. z o.o. sp. k.

Kwota dofinansowania:
522 240,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym STOLPIN.

Kwota dofinansowania:
846 175,00 PLN

Inwestycja Przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o.o. w robotyzację procesu produkcji elementów konstrukcji meblowych.

Kwota dofinansowania:
739 500,00 PLN

Inwestycja firmy Transver Sp. z o.o. w robotyzację procesu produkcji mebli tapicerowanych.

Kwota dofinansowania:
846 175,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Dijo Baking Sp. z o.o. poprzez zakup urządzeń do produkcji nowych produktów typu "dinner kit".

Kwota dofinansowania:
933 680,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez PRO PLAST EPP sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowe maszyny produkcyjne oraz rozszerzenie oferty handlowej.

Kwota dofinansowania:
792 352,00 PLN

Modernizacja zakładu i zwiększenie wydajności poprzez zakup paneli fotowoltaicznych i maszyn, wprowadzenie portalu do zarządzania produkcją i magazynem, utwardzenie placu i wykopanie studni, zakup elektrycznego ciągnika siodłowego i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kwota dofinansowania:
2 378 812,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez K-Flex Polska.

Kwota dofinansowania:
937 060,00 PLN

Odpowiedź MILLANO sp. z o.o. s. k. a. na poniesione negatywne skutki brexit poprzez nabycie środków trwałych w postaci linii pakujących.

Kwota dofinansowania:
780 657,00 PLN

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii przez KSM Energia sp. z o.o. w miejscowości Żeńsko.

Kwota dofinansowania:
41 612 600,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM poprzez nabycia środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 Kn w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych.

Kwota dofinansowania:
874 200,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez SIRO-Bielsko Sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowe maszyny produkcyjne oraz rozszerzenie oferty handlowej poprzez włączenie do niej nowych produktów.

Kwota dofinansowania:
940 000,00 PLN

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędnych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych przez Grupę Eko Natura Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
11 831 500,00 PLN

Wdrożenie zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym "Lamix" Mirosław Laszko w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania:
799 850,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Omni3D poprzez poszukiwanie nowych kierunków eksportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz adaptację przedsiębiorstwa do zmian wywołanych brexitem. 

Kwota dofinansowania:
434 350,00 PLN

Nowa instalacja termicznego przekształcania odpadów w zakładzie Saba w Płocku.

Kwota dofinansowania:
36 000 000,00 PLN

Rozbudowa przez Promarol-Plus Sp. z o.o. w Ciepielówku instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcanie.

Kwota dofinansowania:
83 918 580,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 292,5 kW w firmie Henmar Cabins Sp. z o.o. sp. k.

Kwota dofinansowania:
884 952,00 PLN

Wdrożenie nowej technologii produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu innowacyjnym sposobem klejenia lameli wierzchnich z warstwami nośnymi parkietu warstwowego przy zastosowaniu kleju PVAC.

Kwota dofinansowania:
4 307 400,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych.

Kwota dofinansowania:
8 822 130,00 PLN

Budowa instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Notto Sp. z o.o. Sp. k.

Kwota dofinansowania:
1 354 050,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW w Przedsiębiorstwie Granbud Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
1 785 255,00 PLN

Wsparcie dla inwestycji mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Spółki oraz wdrożenie własnej innowacji technologicznej dot. wytwarzania standów tekturowych z podestami.

Kwota dofinansowania:
4 429 510,00 PLN

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy