Nasze ostatnie osiągnięcia

Wprowadzenie nowych kolekcji podłóg drewnianych: innowacje produktowe na podstawie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej.

Kwota dofinansowania:
3 000 000,00 PLN

Wdrożenie przez firmę Pak-Hurt Sp. z o.o. strategii wzorniczej, której rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji w postaci worka na papier toaletowy z uchwytem typu „stripe handle”

Kwota dofinansowania:
2 393 250,00 PLN

Inwestycja wspierająca ograniczenie zużycia energii pierwotnej w przedsiębiorstwie Aluplast Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
1 646 053,00 PLN

Inwestycja Przedsiębiorstwa BIOMASA PARTNER GROUP Spółka Akcyjna w działania wspierające efektywność energetyczną.

Kwota dofinansowania:
34 267 500,00 PLN

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars S.A. oddział w Golęczewie.

Kwota dofinansowania:
596 024,00 PLN

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars S.A. oddział we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej 1

Kwota dofinansowania:
419 603,00 PLN

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars S.A. oddział w Poznaniu przy ul. Św. Michała 20

Kwota dofinansowania:
249 020,00 PLN

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars S.A. w siedzibie firmy w Poznaniu przy ul. Ptasiej 4

Kwota dofinansowania:
223 939,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań wspierających poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Notto Sp. z o.o. Sp. k.

Kwota dofinansowania:
1 140 180,00 PLN

Inwestycje OPLAST-RECYKLING Sp. z o.o. związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania:
3 556 433,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań wspierających poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie POZ BRUK Sp. z o.o. sp.j. w lokalizacji Janikowo.

Kwota dofinansowania:
1 064 071,00 PLN

Modernizacja energetyczna zakładu Packprofil poprzez poprawę energetyczną maszyn, termomodernizację budynków i montaż paneli fotowoltaicznych.

Kwota dofinansowania:
3 881 143,00 PLN

Inwestycje w przedsiębiorstwie Pascal Prefabrykaty Sp. z o.o. wspierające efektywność energetyczną.

Kwota dofinansowania:
1 558 031,00 PLN

Inwestycje Rolmako Henryk Kowalski Sp. z o.o. związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania:
2 478 255,00 PLN

Inwestycje w przedsiębiorstwie Rozsada Polska Sp. z o.o. Sp.k. wspierające efektywność energetyczną.

Kwota dofinansowania:
1 142 337,00 PLN

Inwestycja SOBEX Sp. z o.o. w działania wspierające efektywność energetyczną.

Kwota dofinansowania:
4 461 886,00 PLN

Inwestycja w przedsiębiorstwie Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. wspierająca efektywność energetyczną.

Kwota dofinansowania:
935 788,00 PLN

Transformacja Fasing – zmodernizowanie parku maszynowego w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i dywersyfikacji rynków zbytu.

Kwota dofinansowania:
12 960 000,00 PLN

Wdrożenie w firmie FAMAG Sp. z o.o. nowych rozwiązań z zakresu wytwarzania opakowań ażurowych do przechowywania artykułów spożywczych.

Kwota dofinansowania:
25 300 582,00 PLN

Opracowanie systemu produkcji zielonego wodoru metodą elektrolizy, zasilanego z odnawialnych źródeł energii i łączącego wytworzony wodór z gazem ziemnym w elektronicznie kontrolowany i bezpieczny sposób.

Kwota dofinansowania:
12 728 413,00 PLN

Wdrożenie na rynek innowacyjnej maty gumowej wykonanej technologią rolki.

Kwota dofinansowania:
1 754 136,00 PLN

Drewno konstrukcyjne wzmocnione strukturalnie – mniej znaczy więcej.

Kwota dofinansowania:
1 319 972,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym.

Kwota dofinansowania:
8 847 840,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki starego drewna w firmie EUROTAKES G. Szkutnik S.K.A. w Kraśniku.

Kwota dofinansowania:
2 973 040,00 PLN

Wdrożenie przez INTEMO S.A. innowacyjnej technologii wytwarzania artykułów i artykuł z zaczepem typu rzep.

Kwota dofinansowania:
7 690 000,00 PLN

Wdrożenie technologii wibracyjnego pogrążania oraz wyciągania materiałów konstrukcyjnych, stosowanych do zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych, w ciasnej zabudowie z ograniczeniem szkodliwych drgań dla budynków oraz ludzi.

Kwota dofinansowania:
4 788 000,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wstęgi papieru zapachowego przeznaczonej na wyroby papierowe użytku jednorazowego.

Kwota dofinansowania:
2 585 190,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii odwiertów bezwykopowych, z wykorzystaniem wzbudzanej ultradźwiękowo płuczki bentonitowej.

Kwota dofinansowania:
5 036 808,00 PLN

Wdrożenie przez Pak-Hurt Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji opakowań aktywnych.

Kwota dofinansowania:
9 780 000,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Axpol Trading Sp. z o.o. poprzez nabycie środków trwałych w postaci plotera stołowego oraz zestawu DTF.

Kwota dofinansowania:
176 339,00 PLN

Adaptacyjny system wytwarzania, magazynowania i odzysku energii elektrycznej i cieplnej - Vigrana Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
15 053 500,00 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dębowiec” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Cieklińska.

Kwota dofinansowania:
2 805 000,00 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Strumień” o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strumień.

Kwota dofinansowania:
1 653 250,00 PLN

Inwestycja Agroenergy Sp. z o.o. w linię do głębokiego przetwarzania grochu.

Kwota dofinansowania:
15 000 000,00 PLN

Realizacja transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 - wdrożenie działań w zakresie robotyzacji w firmie FPUH "GENPOL" Mateusz Hodyas

Kwota dofinansowania:
578 000,00 PLN

Plan wdrożenia zmian w zakresie robotyzacji w Kościerskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "UNIBUD" Sp. z o.o. w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania:
647 360,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji w przedsiębiorstwie Notto sp. z o.o. sp. k.

Kwota dofinansowania:
522 240,00 PLN

Wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym STOLPIN.

Kwota dofinansowania:
846 175,00 PLN

Inwestycja Przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o.o. w robotyzację procesu produkcji elementów konstrukcji meblowych.

Kwota dofinansowania:
739 500,00 PLN

Inwestycja firmy Transver Sp. z o.o. w robotyzację procesu produkcji mebli tapicerowanych.

Kwota dofinansowania:
846 175,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Dijo Baking Sp. z o.o. poprzez zakup urządzeń do produkcji nowych produktów typu "dinner kit".

Kwota dofinansowania:
933 680,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez PRO PLAST EPP sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowe maszyny produkcyjne oraz rozszerzenie oferty handlowej.

Kwota dofinansowania:
792 352,00 PLN

Modernizacja zakładu i zwiększenie wydajności poprzez zakup paneli fotowoltaicznych i maszyn, wprowadzenie portalu do zarządzania produkcją i magazynem, utwardzenie placu i wykopanie studni, zakup elektrycznego ciągnika siodłowego i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kwota dofinansowania:
2 378 812,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez K-Flex Polska.

Kwota dofinansowania:
937 060,00 PLN

Odpowiedź MILLANO sp. z o.o. s. k. a. na poniesione negatywne skutki brexit poprzez nabycie środków trwałych w postaci linii pakujących.

Kwota dofinansowania:
780 657,00 PLN

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii przez KSM Energia sp. z o.o. w miejscowości Żeńsko.

Kwota dofinansowania:
41 612 600,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez KDM poprzez nabycia środka trwałego w postaci głowicy wibracyjnej montowanej na koparce o sile wymuszenia nie mniejszej niż 500 Kn w wersji z zaciskiem bocznym do pali pełnych.

Kwota dofinansowania:
874 200,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez SIRO-Bielsko Sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowe maszyny produkcyjne oraz rozszerzenie oferty handlowej poprzez włączenie do niej nowych produktów.

Kwota dofinansowania:
940 000,00 PLN

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędnych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych przez Grupę Eko Natura Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
11 831 500,00 PLN

Wdrożenie zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym "Lamix" Mirosław Laszko w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania:
799 850,00 PLN

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Omni3D poprzez poszukiwanie nowych kierunków eksportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz adaptację przedsiębiorstwa do zmian wywołanych brexitem. 

Kwota dofinansowania:
434 350,00 PLN

Nowa instalacja termicznego przekształcania odpadów w zakładzie Saba w Płocku.

Kwota dofinansowania:
36 000 000,00 PLN

Rozbudowa przez Promarol-Plus Sp. z o.o. w Ciepielówku instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcanie.

Kwota dofinansowania:
83 918 580,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 292,5 kW w firmie Henmar Cabins Sp. z o.o. sp. k.

Kwota dofinansowania:
884 952,00 PLN

Wdrożenie nowej technologii produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu innowacyjnym sposobem klejenia lameli wierzchnich z warstwami nośnymi parkietu warstwowego przy zastosowaniu kleju PVAC.

Kwota dofinansowania:
4 307 400,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii pogrążania rur średnio- i wielkośrednicowych w obszarze wód morskich i śródlądowych.

Kwota dofinansowania:
8 822 130,00 PLN

Budowa instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Notto Sp. z o.o. Sp. k.

Kwota dofinansowania:
1 354 050,00 PLN

Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW w Przedsiębiorstwie Granbud Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania:
1 785 255,00 PLN

Wsparcie dla inwestycji mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Spółki oraz wdrożenie własnej innowacji technologicznej dot. wytwarzania standów tekturowych z podestami.

Kwota dofinansowania:
4 429 510,00 PLN

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi Partnerzy