Jak być innowacyjnym, żeby pozyskać dofinansowanie?

Fundusze Europejskie dały polskim przedsiębiorcom szansę na rozwój firm, zwiększenie konkurencyjności zarówno na lokalnym i krajowym rynku, jak i w skali ogólnoświatowej, a także poprawę jakości wytwarzanych towarów bądź świadczonych usług. Przedsiębiorcy obserwując inne, rozwijające się za sprawą dotacji firmy zastanawiają się często, jak pozyskać środki unijne i co jest kluczowe w ocenie złożonych do dofinansowania projektów. Odpowiedzią na to pytanie jest pojęcie innowacyjności, które przejawia się w ogłaszanych konkursach finansowanych ze środków unijnych.

INNOWACYJNOŚĆ - CO TO ZNACZY?

Przedsiębiorcy często z pojęciem innowacyjności wiążą zakup nowoczesnych maszyn mając przekonanie, że to wystarczy do zakwalifikowania projektu jako innowacyjny. Jednak to wprowadzenie przez przedsiębiorców nowatorskich produktów, usług, czy technologii ma być innowacyjne, a nie maszyny, które planują zakupić. Istotne zatem w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest to, jakie innowacyjne produkty, usługi powstają w ramach realizacji projektu, a nie jak bardzo nowoczesne maszyny zostały wykorzystane w projekcie.

Założenie jest takie, aby podstawowe inwestycje mające na celu wymianę zużytego sprzętu, czy rozbudowę firmy były finansowanie ze środków własnych, kredytów bądź pożyczek. Z Funduszy Europejskich mogą skorzystać natomiast firmy w momencie, kiedy rezultatem projektu będzie zmiana produkcji lub systemu świadczenia usług mających na celu wytwarzanie zupełnie nowych produktów lub świadczenie dodatkowych usług, których do tej pory firma nie oferowała. Wytwarzanie takich towarów lub usług, które do tej pory nie były oferowane bądź stosowane na rynku sprawia, że inwestycja zostaje uznana za innowacyjną. Oznacza to, że firma w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych oferuje na sprzedaż innowacyjny produkt bądź usługę.

JAK BYĆ INNOWACYJNYM I ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA POZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Firma mając na celu osiągnięcie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa i chcąca pozyskać dotacje unijne powinna:

 • Zidentyfikować potrzebę rynkową – przeprowadzić dokładne badania, aby dowiedzieć się, jakie istnieją luki czy potrzeby na rynku w branży, w której firma funkcjonuje. Ważne jest, aby skoncentrować się na problemach, które można rozwiązać za pomocą nowatorskiego rozwiązania.
  • Przeprowadzić dobry research – dobrym sposobem na stanie się innowacyjnym jest obserwacja rynku i zbieranie informacji na dany temat. Dodatkowo śledzenie stron internetowych instytucji zajmujących się informowaniem o otwartych konkursach w ramach Funduszy Europejskich poprawi wiedzę na temat charakteru i rodzaju dostępnych konkursów.
   • Zbudować zespół – należy skompletować zespół ekspertów, którzy pomogą w przeprowadzeniu tzw. „burzy mózgów”. Zespół kreatywnych osób, które będą posiadały wiedzę z danej branży, ale również będą odznaczać się pomysłowością oraz różnorodnymi umiejętnościami i doświadczeniem, co pomoże wygenerować co najmniej kilka wstępnych pomysłów na innowacje.
    • Przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe – w momencie, kiedy powstaną innowacyjne pomysły warto zaangażować odpowiednie osoby w charakterze inżynierów czy naukowców do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Przydatna z pewnością będzie współpraca z uniwersytetem czy politechniką. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie zweryfikowanie powstałych pomysłów pod kątem technologicznym, patentowym czy prawnym.
     • Opracować innowacyjny projekt – na podstawie zidentyfikowanych potrzeb, należy opracować unikalny i innowacyjny projekt, który będzie odpowiedzią na problemy i luki w branży. Na tym etapie należy sprecyzować czy w ramach realizacji projektu powstanie innowacja produktowa czy innowacja procesowa. Oczywiście koniecznym jest upewnienie się, że powstały projekt jest zgodny z priorytetami i celami dostępnych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.
      • Poszukać partnerów – żeby ułatwić sobie zadanie dobrym rozwiązaniem jest znalezienie partnerów biznesowych, którzy mogą wesprzeć powstały pomysł i pomóc w przygotowaniu projektu. Partnerstwo z innymi podmiotami może wzmocnić wniosek o dofinansowanie.
       • Opracować biznesplan – solidny biznesplan, który przedstawi innowacyjne rozwiązanie, potencjał i perspektywy rozwoju w dużej mierze odpowiada za sukces projektu. Należy zwrócić uwagę na opis sposobu wdrożenia projektu, plan finansowy i nadzwyczajne korzyści, jakie może przynieść realizacja innowacyjnego projektu.
        • Złożyć wniosek – jak już powstanie innowacyjny pomysł konieczne jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Należy upewnić się, że wniosek jest kompletny, spełnia wszystkie kryteria i wymagania konkursu.

         Innowacyjność w projekcie to nie tylko niezbędny wymóg pozyskania środków unijnych, ale również jeden z elementów projektu, który najciężej stworzyć. Warto zatem skorzystać z firmy doradczej, która dzięki doświadczeniu pomoże przebrnąć przez ten etap, a nawet znajdzie sposób na opracowanie innowacji. Zachęcamy do kontaktu wszystkich, których celem jest stać się innowacyjnym i chcących pozyskać fundusze na rozwój firmy.


         Dagmara Szuster
         Starszy specjalista ds. rozliczania projektów

         Nasi Partnerzy