Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne

Cel usługi

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Zapisy ustawy finansach publicznych wprowadzają obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF), która jest wieloletnią prognozą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie co najmniej 3-letniej. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Opracowywane przez nas plany finansowe obejmują m.in. zestawienie bieżących dochodów i wydatków, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także prognozy przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżek albo sposoby finansowania deficytu.

Do kogo kierowana jest usługa?

Do jednostek samorządu terytorialnego

Kiedy nawiązać współpracę?

Współpracę najlepiej nawiązać na etapie przygotowania WPI czy budżetu JST.
W momencie, kiedy podejmą Państwo decyzję o realizacji inwestycji wykraczającej poza pierwotne plany pomożemy wprowadzić stosowne zmiany.