Pozyskiwanie funduszy unijnych, dotacje dla firm - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać: unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako "RODO"), a także polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych zapewnia, że odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Celem dostosowania naszej firmy do wymogów nowych przepisów prawa wprowadziliśmy zmiany w zakresie obowiązującej u nas Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz systemów informatycznych. Przeprowadziliśmy audyt naszych zasobów oraz procesów przetwarzania i sposobów ochrony danych osobowych, a także dokonaliśmy analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych. Ulepszyliśmy zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Przeprowadzamy wewnętrzne audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych wdrożonymi w STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k.

W efekcie STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, z dbałością o prawidłowość tych danych, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej i nie dłużej, niż potrzeba.

STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k.:
  1. Przetwarza dane osobowe w związku prowadzoną działalnością z zakresu usług doradztwa europejskiego i gospodarczego, na potrzeby kontaktów biznesowych, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 b) i c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również mieć miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. (takich, jak marketing własnych usług), z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) RODO). STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe także wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w określonym celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. jako Administratorze (art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO). STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania).
  2. Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem e-mail: biuro@strategor.pl
  3. Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od swoich klientów, kontrahentów, pracowników czy kandydatów do pracy. Pozyskane dane osobowe przekazuje wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom wspierającym STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. w realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, a więc: w zakresie realizacji zawartej z STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych obciążających STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. – do czasu wypełnienia tych obowiązków; w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu usunięcia danych, w oparciu o zgłoszone przez tę osobę żądanie; w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. – do czasu wypełnienia tych interesów bądź do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
  5. Przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o zasady i przy zastosowaniu zabezpieczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@strategor.pl.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez STRATEGOR Sp. z o.o. Sp. k. narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Strategor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. szanuje prywatność Użytkowników i przestrzega przepisów dotyczących danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszej strony.

Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

„Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony www.strategor.pl wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów.