Rozliczanie projektów unijnych - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych

Cel usługi

Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych, oprócz dbałości o kwestie merytoryczne w projekcie, wymaga odpowiedniego planowania. Niekiedy konieczne są zmiany w projekcie, których wprowadzenie - bez narażania projektu na utracenie dofinansowania - wymaga doświadczenia i znajomości zasad dotyczących programów dotacyjnych. Nasi specjaliści oferują obsługę tego procesu w formie usługi, jaką jest rozliczanie projektów unijnych. Doradzimy Państwu, w jaki sposób działać i jak układać relacje z organami administracji, żeby zrealizować projekt bez przeszkód, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, korzystanie z dofinansowania ze środków publicznych obliguje Państwa do stosowania się do szczególnych procedur wyboru dostawców, uwzględniających zasady bezstronności i ekonomicznej efektywności. Służymy naszym doświadczeniem w przygotowaniu odpowiednich procedur i dokumentów wyboru kontrahentów.

Usługa „Rozliczanie projektów unijnych" obejmuje następujące elementy:

 • wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym;
 • sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
 • przygotowanie wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą;
 • przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów;
 • przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu;
 • weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta;
 • dbanie o promocję oraz informację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE;
 • sprawdzanie osobiście w firmie bądź w siedzibie Beneficjenta dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu tuż po wypłacie ostatniej transzy płatności – po zakończeniu realizacji projektu;
 • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą;
 • przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty;
 • opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu.

Do kogo kierowana jest usługa?

Do podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich inwestycji.

Kiedy nawiązać współpracę?

Jeśli rozpoczynacie Państwo projekt jeszcze przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania, współpracę z nami najlepiej nawiązać właśnie wtedy – pomożemy Państwu prowadzić projekt tak, aby w momencie otrzymania dofinansowania spełniał on wszystkie wymogi potrzebne do otrzymania refundacji środków. Im wcześniej zajmiemy się Państwa projektem i rozpoczniemy rozliczanie dotacji, tym większa gwarancja, że projekt od początku będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi dla danego programu.

Jeśli uzależniacie Państwo realizację projektu od informacji o przyznaniu dofinansowania, z naszymi doradcami najlepiej spotkać się zaraz po otrzymaniu tej decyzji, jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Z naszej usługi skorzystali m.in.:

 • Biofarm Sp. z o.o.; 
 • Polmax S.A.; zobacz referencje
 • Biogaz Zeneris;
 • Centrum Genetyki Medycznej GENESIS NZOZ.