Prace Badawczo-Rozwojowe - Nasze sukcesy - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Nasze sukcesy

W zakresie dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw możemy również pochwalić się licznymi sukcesami!

W ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 konkursem, który umożliwiał firmom prowadzenia badań nad nowym bądź udoskonalonym produktem lub technologią było działanie 1.4 z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (POIG). W początkowych latach nabór wniosków organizowany był w połączeniu z działaniem 4.1, które dodatkowo umożliwiało bezpośrednie wdrożenie otrzymanych wyników prac B+R do działalności produkcyjnej Beneficjenta lub inną formę ich komercjalizacji.

W zakresie ww. konkursu 1.4 POIG odnieśliśmy m.in. następujące sukcesy:

W kwietniowym naborze w 2011 r. złożono 567 wniosków, z których tylko 69 otrzymało dofinansowanie. Ogromnym sukcesem firmy STRATEGOR jest fakt, że 2 opracowane przez nas projekty uzyskały dotację, zdobywając 100% maksymalnej liczby punktów! Do wyróżnionych firm należą:

 • Małkowski Martech Sp. z o.o. wraz z projektem pn. „Badania w zakresie przełomowego odkrycia w dziedzinie produkcji pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych”, przyznana kwota dofinansowania: 724 125 PLN;
 • NaviExpert Sp. z o.o. wraz z projektem pn. „Opracowanie otwartej platformy nawigacji online”, przyznana kwota dofinansowania: 1 617 600 PLN.

Inne projekty, które otrzymały dzięki nam dofinansowanie w ramach działania 1.4 POIG to m.in.:

 • Centrum Genetyki Medycznej GENESIS NZOZ, Poznań;
 • POLMAX Polska S.A. S.K.A., Świebodzin;
 • AIRON INVESTMENT Anna Niemczewska, Koronowo;
 • Bioten Sp. z o.o., Poznań;
 • C.T. Service Sp. z o.o., Piaseczno;
 • Office System Sp. z o.o., Warszawa;

 •  

Firma STRATEGOR angażuje się jednak nie tylko we wsparcie Klientów w ramach konkursów organizowanych przez instytucje wdrażające programy operacyjne, ale również sama aktywnie uczestniczy w kreowaniu możliwości dofinansowania i współtworzenia nowych programów całych branż produkcyjnych. Najlepszym tego przykładem są dwa programy sektorowe z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” (2014-2020), w ramach których opracowaliśmy kompleksowe studia wykonalności przy współpracy z grupami firm z całej branży i jednostkami naukowymi. Do ww. programów zaliczyć należy:

 • „WoodINN” – Program Rozwoju Sektora Leśno-Drzewnego i Meblarskiego oraz przemysłów współpracujących realizowany przez Partnerstwo Podmiotów Kluczowych Technologii Drzewnych i Leśnych WOODSTRATEG, szacowany budżet programu to 400 mln PLN;
 • „Innowacyjny Recykling” realizowany przez Konsorcjum reprezentowane przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, szacowany budżet programu to 325 mln PLN.

Kolejnym konkursem, w ramach którego STRATEGOR stale osiąga nowe sukcesy jest działanie 1.1.1 z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, tzw. „Szybka Ścieżka”. Do wyróżnionych firm, które dzięki naszemu doświadczeniu i ciężkiej pracy pozyskały dofinansowanie należą m.in.:

 • Soley Sp. z o.o., Balice;
 • Novilet Sp. z o.o., Poznań.
 • Selex Polska Daniel Korbus, Wrocław;