Infrastruktury służby zdrowia - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Istotnym obszarem wspieranym w nowej perspektywie finansowej jest poprawa infrastruktury ratownictwa medycznego oraz dalsza rozbudowa nowoczesnych szpitali. W zakresie ratownictwa medycznego przewiduje się możliwość dofinansowania następujących typów projektów:

 • wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie);
 • modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie);
 • infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę /7 dni w tygodniu – przy SOR, jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) oraz innych jednostkach udzielających ratownictwa medycznego.

Dodatkowo, rozbudowane zostaną największe i najważniejsze szpitale świadczące wysoce specjalistyczne usługi medyczne. Przewiduje się:

 • wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie);
 • wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie);
 • wsparcie pracowni diagnostycznych.

Katalog kosztów kwalifikowanych do dofinansowania różni się w zależności od typów projektu, ale co do zasady obejmuje wszelkie wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu, takie jak:

 • koszty przygotowania projektu (np. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy);
 • zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu;
 • koszt nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • roboty i prace budowlane, prace instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji;
 • badania i ekspertyzy, koszty usług finansowych i zabezpieczenia;
 • inwestycje w dodatkową infrastrukturę towarzyszącą.

Intensywność wsparcia dla publicznych jednostek ochrony zdrowia najczęściej sięga nawet do 80-85% wartości całej inwestycji!