Sieci szerokopasmowe - Możliwości finansowania - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, umożliwiające szybkie przesyłanie znaczących ilości informacji są, obok tradycyjnie rozumianej infrastruktury transportowej, podstawą rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i informacji.

Lata 2015–2020 mogą okazać się ostatnim okresem, w którym budowa infrastruktury telekomunikacyjnej zostanie wsparta środkami publicznymi pochodzącymi z funduszy UE. W tym kontekście ważne jest dołożenie wszelkich starań zmierzających do jak najlepszego zagospodarowania środków pomocowych i wykorzystania ich jako koła zamachowego uruchamiającego zadania inwestycyjne podejmowane przez operatorów angażujących także własne środki finansowe.

W poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowano wiele dużych projektów, budując wysokiej jakości infrastrukturę szkieletową i dystrybucyjną. Nowe konkursy z działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, uruchamiane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przewidują przede wszystkim budowę sieci umożliwiającą przyłączenie abonentów końcowych. Efektem finalnym projektu musi być stworzenie gotowej sieci pasywnej i uzupełniająco, infrastruktury pasywnej, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu, telewizji kablowej czy telefonii odbiorcom końcowym. Sieci wyższych warstw, tj. sieci dystrybucyjne i szkieletowe mogą być realizowane wyłącznie w przypadkach, gdy są one niezbędne dla zrealizowania sieci dostępowej, a nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie istniejących zasobów.

Wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno dużych jak i tych funkcjonujących w sektorze MŚP.

Dotacje na budowę tego typu sieci oparto o innowacyjne rozwiązania prawne, w związku z czym, każdy przewidziany do dofinansowania obszar ma z góry ustaloną maksymalną kwotę oraz procent dofinansowania (z reguły od 50% do 70% kosztów budowy sieci). Na dofinansowanie tego typu projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przewidziano ponad 4 mld PLN!

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie przewidują przede wszystkim dofinansowanie projektów:
 • realizowanych przez podmioty z doświadczeniem w budowie sieci;
 • przyłączających jak największą liczbę abonentów.

Do kosztów kwalifikowanych należą koszty:

 • budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (kable, światłowody, szafki uliczne itp.), w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji komponentów infrastruktury szerokopasmowej;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych;
 • nabycia i dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu;
 • dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA;
 • najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej należącej do innych operatorów, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
 • inwestycyjne budowy sieci NGA, w tym związane z przebudową i rozbudową sieci szerokopasmowej do standardów sieci NGA;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłat publicznoprawnych;
 • obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy;
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.