Przetwórstwo rolno-spożywcze - Możliwości finansowania - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Jedną z podstawowych dziedzin przemysłu w naszym kraju jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Sektor ten wspierany jest w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Działanie to jest następcą konkursu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z PROW w latach 2007-2013. Wsparcie można uzyskać m.in. na inwestycje obejmujące budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania czy też zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Dofinansowaniu podlegają również koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych, budowlanych, biznesplanu oraz koszty nadzoru budowlanego.

W ramach konkursu wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa:
 • mleka (z wyjątkiem produkcji masła);
 • mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali);
 • owoców i warzyw (z wyjątkiem napojów winopodobnych, winopochodnych);
 • zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu);
 • ziemniaków;
 • jaj;
 • miodu;
 • lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych;
 • produktów rolnych na cele energetyczne;
 • usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową mogą być również objęte operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Kryteria wyboru projektów premiują:
 • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia;
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni;
 • innowacyjność operacji;
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości;
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji;
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych;
 • operacje realizowane na obszarach objętych wysokim bezrobociem, wyższym od średniej krajowej;
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji PROW (a więc w latach 2014-2020) wynosi 3 mln PLN, z możliwością jego ewentualnego zwiększenia w przyszłości, za zgodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w przypadku grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów 15 mln PLN. Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie przeznaczone jest jedynie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.