Kredyt technologiczny - dotacje na inwestycje w nowe technologie - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Kredyt technologiczny


Firma STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych zajmuje się kompleksowym doradztwem w ramach ubiegania się o Kredyt technologiczny - pomagamy w stworzeniu koncepcji nowej technologii, opracowujemy dokumentację oraz rozliczamy projekty.

Możemy pochwalić się ogromnym sukcesem, jaki odnieśliśmy w ramach dotychczasowych naborów w konkursach z działania 4.3 Kredyt technologiczny (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013):

 • W ramach naboru w październiku 2012 r. - 16 naszych projektów otrzymało pozytywne decyzje o uzyskaniu dofinansowania!
 • W ramach naboru w grudniu 2011 r. - wszystkie 18 opracowanych przez nas projektów otrzymało decyzje o przyznaniu dotacji!
 • W ramach naboru w czerwcu 2011 r. – 14 złożonych przez nas projektów otrzymało dofinansowanie!
 • W ramach naboru ciągłego w 2010 r. opracowaliśmy 1 projekt, który również otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu!

We wszystkich naborach nasza firma opracowała ogółem 49 projektów. Warto dodać, że statystyki konkursu 4.3 Kredyt technologiczny pokazują, że około 50% składanych projektów zostaje odrzuconych na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Nasza 100% skuteczność oraz łączna kwota pozyskanego dofinansowania (122 mln zł!) plasują naszą firmę na czele rankingów najskuteczniejszych firm doradczych w kategorii Kredyt technologiczny.

Naszą firmę wyróżnia również to, że zajmujemy się w sposób kompleksowy całym procesem pozyskania wsparcia w ramach Kredytu technologicznego, tj:

 • pomagamy w tworzeniu koncepcji nowej technologii angażując w niniejszy proces współpracujących z nami pracowników naukowych oraz rzeczników patentowych;
 • wyszukujemy odpowiedni bank kredytujący gotowy do sfinansowania inwestycji naszego Klienta, prowadzimy cały proces uzyskania promesy kredytowej, przygotowujemy niezbędne dokumenty do wniosku kredytowego oraz umowy kredytowej;
 • opracowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan) na potrzeby ubiegania się o wsparcie w postaci premii technologicznej. Wspólnie ze współpracującymi z nami jednostkami naukowymi przygotowujemy opinię o nowej technologii będącą kluczowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Wspólnie z rzecznikiem patentowym przygotowujemy zgłoszenie patentowe obejmujące nową technologię;
 • przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zajmujemy się rozliczaniem projektu oraz czuwamy nad jego sprawną i terminową realizacją.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (będącego następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) kontynuowane będzie wsparcie w formie Kredytu technologicznego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomimo ogólnej tendencji do zastępowania w nowej perspektywie finansowej dotacji zwrotnymi formami wsparcia (pożyczkami preferencyjnymi), w ramach działania Kredyt technologiczny utrzymane zostanie wsparcie w formie dotacji. Wsparcie w ramach działania będzie mogło być przeznaczone na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, prowadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Koszty kwalifikowalne projektu, które mogą być objęte wsparciem obejmują m.in.:

 • zakup na warunkach rynkowych gruntu lub prawa użytkowania wieczystego do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych,
 • zakup na warunkach rynkowych budynku, budowli lub ich części,
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że umowa najmu, dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Dofinansowanie w ramach działania może wynieść nawet 70% wartości inwestycji!

Reasumując, Kredyt technologiczny to doskonała opcja dla osób prowadzących firmę, umożliwiająca jej efektywny rozwój.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji o Kredycie technologicznym zachęcamy do kontaktowania się z nami pod numerem telefonu (61) 661 21 79 lub adresem e-mail:strategor@strategor.pl.