Historia - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Historia

Firma STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych została założona w 1999 roku przez Pawła Grabarkiewicza, absolwenta poznańskiej Akademii Ekonomicznej, zdobywającego wcześniejsze doświadczenia zawodowe w działach finansowych takich firm jak Eurocash Sp. z o.o. (handel FMCG, Komorniki), Pozmeat S. A. (przetwórstwo mięsa, Poznań), czy też Bridgestone Firestone Sp. z o.o. (produkcja opon, Poznań). Pierwsze analizy finansowe powstawały w kameralnym biurze mieszczącym się w piwnicy jego rodzinnego domu…

Firma dynamicznie się rozwijała. Od początku działalności zajmowaliśmy się doradztwem gospodarczym, a naszą specjalnością stały się biznes plany, studia wykonalności, wyceny oraz wdrażanie controllingu i budżetowania w firmach. Z powodzeniem realizowaliśmy także autorski program szkoleniowy "Finanse – Excel Wiek XXI”, skierowany do kadry menedżerskiej, finansistów i kontrolerów z czołowych firm produkcyjnych oraz usługowych z całej Wielkopolski.

Rozpoczynaliśmy działalność w momencie przełomowym – zarówno w bardzo praktycznym wymiarze tych słów, bo na przełomie XX i XXI wieku, jak i pod względem zmian jakie zachodziły wówczas w naszym kraju. Polska przygotowywała się do przystąpienia do Unii Europejskiej i otwierała się na rynki zagraniczne, co dla rodzimych przedsiębiorców tworzyło nowe możliwości. Ogromną szansą dla firm stały się wówczas dotacje unijne. Poznań i Wielkopolska nie posiadały wówczas profesjonalnego doradcy z zakresu dofinansowań, a nasza firma, jako pierwsza w regionie i jedna z pierwszych w kraju rozpoczęła obsługę Klientów w ramach programów przedakcesyjnych, takich jak SAPARD (działania 1,2,3,4), PHARE i ISPA.

Od 2004 roku zdobywaliśmy kolejne doświadczenia, pozyskując dotacje unijne z uruchamianych wówczas programów strukturalnych Perspektywy Finansowej 2004-2006, takich jak:

  • zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR);
  • sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP);
  • restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL);
  • fundusze norweskie (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i początek Perspektywy Finansowej 2007 – 2013 były dla nas kolejnym etapem w rozwoju działalności. Zapoznawaliśmy się z nowymi programami, koncentrując się na pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne rozwiązania technologiczne, produktowe i organizacyjne (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych), jak również na inwestycjach w odnawialne źródła energii (m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz środki krajowe z NFOŚiGW).

Intensywna współpraca z coraz to liczniejszym gronem Klientów stopniowo zwiększała potrzeby firmy pod względem kadrowym. Nasz zespół nieustannie się powiększał, co niejednokrotnie zmuszało nas do zmiany siedziby firmy ze względu na niewystarczającą już powierzchnię lokalu.

Obecnie STRATEGOR to lider doradztwa europejskiego, od lat zajmujący czołowe miejsca w rankingach na najlepszych doradców unijnych w Polsce. Śledzimy trendy w branży i staramy się odpowiadać na rosnące potrzeby naszych Klientów, dlatego ciągle się rozwijamy, rozszerzając zakres usług i poszukując specjalistów, których wiedza i kompetencje pozwolą nam jeszcze lepiej wspomagać decyzje menedżerów i dyrektorów zarządzających firmami i podmiotami z sektora publicznego.

Skupiamy się wyłącznie na dotacjach inwestycyjnych zarówno z programów krajowych jak i regionalnych.