Eksport - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Eksport

Polski eksport jest dziedziną rozwojową, która z roku na rok może pochwalić się coraz wyższymi wzrostami. Nasz eksport rośnie szybciej niż niemiecki, angielski, włoski czy hiszpański. Dzięki temu skracamy dystans, jaki dzieli nas od tych krajów pod względem wielkości sprzedaży towarów na zagranicznych rynkach.

W perspektywie finansowej 2007 - 2013 programem wspierającym polski eksport było działanie 6.1 POIG Paszport do eksportu. Dotację można było zdobyć na wejście na nowe rynki lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

W perspektywie finansowej 2014 - 2020 działania związane z rozwojem eksportu przeniesione zostały głównie do programów regionalnych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rozwiązaniem ogólnopolskim promującym eksport polskiej gospodarki w perspektywie finansowej 2014 - 2020 jest poddziałanie 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Poddziałanie ma na celu promowanie marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Inwestycje możliwie do sfinansowania w ramach programów proeksportowych to:

 • doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;
 • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
 • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
 • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych;
 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
 • organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Działania proeksportowe przewidziane dla poszczególnych województw

W ramach I osi priorytetowej:

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu;
 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny
  Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
  Poddziałanie 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
  Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ 4. Promocja gospodarcza;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
  Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

W ramach II osi priorytetowej:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
  Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  Działanie 2.3. Aktywność eksportowa;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
  Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
  Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

W ramach III osi priorytetowej:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw;
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny
  Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Działanie 3.6 Marketing gospodarczy.

Jedynym programem, w którym nie przewidziano wprost działania na rozwój eksportu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Działanie 3.2. Innowacje w MŚP Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych stwarza możliwość uzyskania dofinansowania na promocję wdrożonych innowacji wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego.

Dodatkową możliwością pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach ściany wschodniej jest Program Operacyjny Polska Wschodnia. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP przewiduje kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności.

W ramach projektów proeksportowych pozyskaliśmy dofinansowanie m.in. dla:

 • C.T. Service Sp. z o.o.;
 • MOA Marek Maciuba Wojciech Łanecki Sp. c.;
 • Skaleń s.c. Paweł i Rafał Bieniek;
 • Wydawnictwo Ibis i Konińska Drukarnia Dziełowa Izabela Napierała;
 • Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki i Wydawnictwo Ibis Mariusz Napierała;
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe Awat Sp. z o.o.;
 • Bonder Sp. z o.o.;
 • Hit Medica Sp. z o.o.;
 • AP Plast Sp. z o.o.;
 • Griltex Polska Sp. z o.o.

 •